Novela veterinárního zákona začne platit od 1. července

Rozsáhlá novela veterinárního zákona, kterou nejprve schválila Poslanecká sněmovna absolvovala minulý týden poslední rozhodující úsek na své pouti k těm, kterým je určena – tedy zejména chovatelům, zemědělcům, zpracovatelům produktů živočišného původu, veterinárním lékařům, dovozcům a vývozcům veterinárního zboží.

K novelizovanému veterinárnímu zákonu se kladně vyjádřil i Senát. Ve zmocnění je vydat tuto novelu v plném znění, a to je dobře, neboť jinak by se v ní bylo možné opravdu obtížně orientovat. Novelizovaný veterinární zákon nabude účinnosti tak, jak Státní veterinární správa ČR očekávala, a to prvního července.
Novinkami je především to, že budou zřízeny krajské veterinární správy, že dopravci živých zvířat budou muset být registrováni krajskými veterinárními správami. K poslednímu červnu také zmizí nucené výseky, protože přestane existovat kategorie podmínečně poživatelného masa. Novela počítá též s tím, že pro přesun na jatky bude potřeba zdravotní potvrzení vystavené schváleným veterinárním lékařem. Toto schválení obdrží všichni veterinární lékaři, kteří v současnosti tato potvrzení vystavují. V případě, že by veterinární lékař porušil své povinnosti při certifikaci, bude rozhodovat o odebrání tohoto schválení Státní veterinární správa. Zdravotní osvědčení pro přesun bude potřeba jen při přesunu mimo kraj, nikoli mezi okresy, jako tomu bylo dosud.
Novela veterinárního zákona je plně v souladu s legislativou EU, takže její schválení oběma komorami Parlamentu lze hodnotit jako významný krok k celkovému sladění české legislativy s evropskou.
Prováděcí vyhlášky k novelizovanému veterinárnímu zákonu nabudou účinnosti okolo data nabytí účinnosti této novely, každopádně tak, aby platily dostatečnou dobu před přijetím naší republiky do EU.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *