02.07.2008 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Novela zákona o chemických látkách

Reforma evropské chemické politiky

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o chemických látkách a přípravcích. Jedná se o součást reformy evropské chemické politiky. Zákon přinese občanům právo na informace o chemických látkách ve spotřebním zboží, o jejich účincích na životní prostředí a na zdraví. Nejnebezpečnější chemikálie budou nahrazeny méně rizikovými. Nebude možno užívat nadále bez povolení látky, které jsou karcinogenní a způsobují závažné a nevratné účinky na člověka a životní prostředí. Postupně tak budou mizet nebezpečné chemikálie z trhu. Nařízení REACH vyžaduje registraci všech existujících a nových chemických látek u Evropské agentury pro chemické látky v Helsinkách. Všechny látky musí být registrovány během následujících 11 let tzv. přechodového období. Účelem je především zajistit účinné fungování společného trhu pro chemické látky a zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí.
Výrobci a dovozci musí zpracovat registrační dokumentaci, kterou je třeba předložit Evropské agentuře pro chemické látky. Průmysl pak vyhodnotit údaje o fyzikálně-chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastnostech, uvést způsoby užití látky v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci a posoudit rizika vč. uvedení bezpečnostních opatření k jejich eliminaci. Bez registrace nebude možné v EU určitou látku nejen vyrábět, ale ani do unijních států dovážet. Bude třeba získat povolení na látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci (CMR látky), dále látky persistentní, biologicky akumulovatelné a toxické (PBT látky) nebo látky vysoce persistentní a vysoce biologicky akumulovatelné (vPvB).
REACH by tak měl odstranit dnešní stav, kdy u více než 90 % látek používaných v EU (z celkových cca 100 000) neexistují dostatečné údaje o jejich účincích na zdraví a životní prostředí.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down