10.06.2002 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Novinka MIKROP Čebín - MIKROP - VLP Zinek premix a.u.v.

Novinka firmy MIKROP ČEBÍN a.s. - MIKROP – VLP Zinek premix a.u.v.

V poslední době se věnuje zvýšená pozornost funkci zinku jako esenciálního prvku v látkovém metabolismu. Zinek má podobně jako ostatní mikroelementy v živočišném organismu mnohostrannou funkci. Je součástí řady enzymů, působí jako jejich aktivátor, je důležitý při syntéze proteinů a nukleových kyselin. Je nezbytný pro růst, normální procesy v kůži, při tvorbě kožních útvarů, ovlivňuje metabolismus kostí, reprodukční procesy. Je součástí inzulínu, ovlivňuje kvalitu glukagonu a kortikotropního hormonu. Zinek hraje významnou roli v imunitním systému organismu.
Nejnižší koncentraci zinku mají nervová a plicní tkáň, nejvyšší cévnatka oka a prostata. Relativně vysoký obsah zinku je v kůži a kožních útvarech, v pankreatu, v játrech a v kůře ledvin. Rovněž spermie jsou bohaté na zinek.
Obsah zinku ve svalové tkáni je rozdílný podle barvy a funkční aktivity jednotlivých svalů. Světle zbarvené svaly s nízkou aktivitou obsahují podstatně méně zinku než svaly tmavé. V jaterních buňkách je značný podíl zinku přítomen v podobě metaloenzymů. Při jaterních onemocněních koncentrace zinku v játrech klesá. Zinek obsažený v pankreatu je koncentrován především v Langerhansových ostrůvcích a hraje důležitou roli v produkci inzulínu. V kostech je zinek obsažen především v oblastech aktivní osteogeneze. Při zvyšujícím se obsahu zinku v krmné směsi se zvyšuje obsah zinku v kostech. Obsah zinku v kůži a kožních útvarech je vysoký.
V krvi je zinek obsažen v krevní plazmě, erytrocytech, leukocytech a trombocytech. Asi 1/3 plazmatického zinku je volně vázaná na albumin, zbytek je pevněji vázán na globulin. Množství zinku v krvi reaguje na změny obsahu zinku v potravě. Obsah zinku v mléce je poměrně vysoký. Koncentrace zinku v kolostru prasnic je 3 - 5x vyšší než v mléce. Se zvýšenou dotací zinku v krmné směsi se zvyšuje i obsah zinku v mléce.
Deficit zinku se může projevovat subklinickými nebo klinickými symptomy. Jako subklinický projev deficience zinku lze u prasat pozorovat: snížení obsahu sérového a tkáňového zinku, snížení poměru sérového albuminu ke globulinům, pokles sérové alkalické fosfatázy, opožděný vývoj samčích gonád, zhoršení reprodukčních ukazatelů prasnic. Klinicky se deficit zinku u prasat projeví velice nízkou užitkovostí doprovázenou vyšší incidencí průjmových onemocnění u selat v období bezprostředně po odstavu. Deficit zinku u prasat vyvolává také parakeratózu. Obecně doporučované hladiny zinku v krmivu jsou 50-100 ppm, s vyšším obsahem v krmivech pro selata v době odstavu (100-200ppm). Bezprostředně po odstavu jsou pro selata doporučované farmakologické dávky zinku v koncentracích od 1000 do 3000 ppm. Doba aplikace farmakologických hladin zinku by neměla být delší než tři týdny.
Veterinární léčivý přípravek MIKROP – VLP Zinek premix a.u.v., výrobce MIKROP ČEBÍN a.s., byl ověřován na školním zemědělském statku VFU Brno v Novém Jičíně.
Krmivo podávané selatům v pokusné skupině obsahovalo 2175 ppm oxidu zinečnatého, krmivo pro selata v kontrolní skupině 200 ppm. Cílem klinického hodnocení bylo ověřit u přípravku MIKROP – VLP Zinek premix a.u.v. účinnost terapeutických dávek zkoušeného přípravku sledováním přírůstků živé hmotnosti, spotřeby krmiva a stanovením konverze krmiva a celkového zdravotního stavu selat. Dále byla posuzována bezpečnost pro cílová zvířata a bezpečnost pro životní prostředí.
Vybraná odstavená selata byla rozdělena do skupiny kontrolní a do skupiny pokusné po 64 zvířatech. Ověřovaná farmakologická dávka zinku byla aplikovaná selatům bezprostředně po odstavu, prostřednictvím veterinárního léčivého přípravku MIKROP – VLP Zinek premix a.u.v. jako doplněk ke standardnímu krmivu.
Pozitivní efekt se prokázal zvýšením tělesné hmotnosti selat pokusné skupiny o 3,58 %, přičemž rozdíl proti skupině kontrolní je statisticky významný (P 0,01). Zvýšení průměrného denního přírůstku selat pokusné skupiny bylo oproti selatům v kontrolní skupině o 3,73 %, i v tomto případě je rozdíl proti skupině kontrolní statisticky významný (P 0,01) – graf 1. Farmakologická dávka zinku zlepšila konverzi krmiva v pokusné skupině o 3,66 % proti konverzi u selat kontrolní skupiny, rozdíl mezi skupinami je statisticky významný (P 0,01) – graf 2.
Nový veterinární léčivý přípravek MIKROP- VLP Zinek premix a.u.v. obsahuje 395 g oxidu zinečnatého (ZnO) v 1 kg přípravku, přičemž se doporučuje podávání v 0,5% koncentraci v kompletní krmné směsi pro selata po dobu maximálně 30 dnů po odstavu nebo do 25 kg hmotnosti odstavených selat.
Aplikace veterinárního léčivého přípravku MIKROP – VLP Zinek premix a.u.v. prokázala také pozitivní vliv na zdravotní stav selat stabilizací intestinální mikroflóry selat v průběhu prvních týdnů po odstavu. Při dodržení doporučené maximální doby použití přípravku, bezprostředně po odstavu selat, je aplikace bezpečná.
Příznivé hodnocení účinnosti veterinárního léčivého přípravku MIKROP – VLP Zinek premix a.u.v. podporují i obecně známé znalosti o úloze zinku ve fyziologických dějích člověka i zvířat a zkušenosti z praxe získané při podávání přípravků obsahujících sloučeniny zinku.
Pro chovatele prasat představuje veterinární léčivý přípravek MIKROP – VLP Zinek premix klíčové řešení stresového období odstavu selat svými pozitivními účinky na přírůstek, konverzi krmiva a zlepšení obranyschopnosti vůči patogenům.
MVDr. Daniela Zemanová, CSc., MIKROP ČEBÍN a. s.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down