Nový pestivirus u prasat

LINDA virus, který vyvolává vážné onemocnění mozku a míchy, byl nedávno prokázán u selat. Klinické příznaky infekce jsou podobné jako u klasického moru prasat.

Některá novorozená selata trpí tremorem, i když jsou chována v teplém prostředí. Tzv. shaking piglets mají symptomy, které připomínají klasický mor prasat, s extenzivním poškozením mozku a míchy. Virový původ onemocnění byl nedávno prokázán v Evropě a v USA jako atypický porcinní pestivirus (APPV). Virus napadá nervové buňky mozku a míchy, jejich demyelinizace je příčinou masivního tremoru. Prozatím nebylo zjištěno, jak se tento virus v populaci prasat šíří.

V roce 2015 pozoroval chovatel prasat na své farmě v sousedním Rakousku kongenitální tremor u selat. K průkazu patogenu byl na rakouském virologickém pracovišti (Veterinärmedizinischen Universität Wien) vyvinut diagnostický test Panpestivirus-RT-PCR. Kompletní analýzou genomu byl identifikován doposud nepopsaný virus LINDA (Lateral Shaking InducingNeuroDegenerativeAgent) z čeledi Flaviviridae. Tímto PCR testem lze prokázat všechny doposud známé pestiviry. Interference s oficiálním testem pro mor prasat nemůže být vyloučena.

Pro pestiviry je typické, že napadají féty prasnic, ovcí a skotu a často poškozují fetální centrální nervový systém. Šíří se pouze u sudokopytníků, pro člověka nejsou nebezpečné. Rakouský tým vědců používá také klasické kultivační metody ve virologii ke kultivaci LINDA viru z tkání. Vzhledem k tomu, že LINDA virus infikuje uterus březích prasnic a narušuje vývoj mozkové kůry selat, podobá se viru Zika, který způsobuje závažná onemocnění u dětí.

Fylogenetickou analýzou Linda viru bylo prokázáno, že je vzdáleně příbuzný také viru klasického moru prasat. Nejvíce geneticky příbuzný je australskému viru Bungowannah, který zde byl identifikován v roce 2006. Ve dvou australských sousedních farmách byl příčinou úhynu více než 50 000 zvířat. Extenzivní opatření proti dalšímu šíření viru selhala, na těchto farmách se nepodařilo virus zničit. Jakmile je zvíře infikováno, virus zůstává v jeho těle, vylučuje se z organismu a je extrémně kontagiózní vůči ostatním prasatům. Infekce uteru virem Bungowannah vede k abortům a vysoké mortalitě selat. Virus má afinitu také ke svalům srdečním.*

LAMP, B. SCHWARZ, L., HÖGLER, S., RIEDEL, CH., SINN, L., REBEL-BAUDER, B., WEISSENBÖCK, H., RÜMPENAPF, T. Novel pestivirus species in pigs, Austria 2015. Emerg Infect Dis 2017;23(7):1176-1179.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *