03.01.2005 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nový ředitel vidí nové úkoly

Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, který je v této náročné funkci první tři měsíce, ale má za sebou již 25 let ve státním veterinárním dozoru, hodnotí uplynulý rok pro Státní veterinární správu jako úspěšný.

Vstup ČR do EU zvládla Státní veterinární správa se ctí. Jednak se podařilo včas harmonizovat naši veterinární legislativu s evropskou, a s velkým úsilím se zdařilo připravit naše zemědělce i zpracovatele na to, že chtějí-li obstát na náročném komunitárním trhu, musejí bezpodmínečně splnit ustanovení všech příslušných veterinárních předpisů. EU to ocenila tím, že žádným ochranným opatřením nevyjádřila obavy z naší zemědělské a potravinářské produkce.
Podařilo se též, že EU naši republiku uznala za prostou tuberkulózy skotu, brucelózy skotu, enzoootické leukózy skotu, Aujeszkyho choroby prasat a brucelózy ovcí a koz. Navíc pak ještě naši republiku uznal Mezinárodní úřad pro nákazy v Paříži (OIE) za zemi prostou vztekliny. V řadě členských zemí EU mají s vyjmenovanými nákazami problémy dodnes.
To, že je Česká republika uznána za zemi prostou vyjmenovaných nákaz, je nejen významným úspěchem našeho státního veterinárního dozoru a uznáním dobré úrovně našich chovatelů, ale i uznáním dlouholeté práce soukromých veterinárních lékařů, a též dokladem naší důsledné a neúnavné veterinární diplomacie a v neposlední řadě i uznáním účinnosti ozdravných programů, které Státní veterinární správa prosazuje.
Tento úspěch by měli docenit zejména chovatelé při případném uplatňování svých zvířat i produktů na společném evropském trhu. Důležité pak je si tyto získané statuty udržet, což pro krajské veterinární správy znamená nadále dobře spolupracovat se soukromými veterinárními lékaři a chovateli. To, že je ČR celé řady nemocí zvířat prostá, je samozřejmě dobré i pro zpracovatele.
Podařilo se také včas otevřít pohraniční veterinární stanici v Praze Ruzyni, aby mohla zahájit práci okamžikem vstupu. Stálo nás to hodně úsilí. Významné to je především proto, že jde o naši jedinou pohraniční veterinární stanici, neboť naše republika nemá vnějších hranic s nečlenskými zeměmi. Mít na svém území vstupní místo je obchodu jenom prospěšné.
To vše však je už podle Milana Maleny za námi a je potřeba hledět dopředu. V roce 2005 nás například čeká přijímání nové legislativy EU, která se bude týkat bezpečnosti potravin a dozoru nad ní. Jedná se především o tři Nařízení Evropského parlamentu a Rady - č. 852/2004, která se týká hygieny potravin obecně, č. 853/2004 o specifických hygienických požadavcích na potraviny živočišného původu a č. 854/2004 o specifických pravidlech pro úřední kontroly výrobků živočišného původu - která mají nabýt účinnosti od 1. 1. 2006. Proto se Státní veterinární správa chystá i nadále organizovat školení zpracovatelů, zejména o této nové veterinární legislativě, především té, která má nabýt účinnosti počátkem roku 2006. Jen tak totiž budou moci naši zpracovatelé, ale i chovatelé, obstát na společném evropském trhu.
Ústřední ředitel Státní veterinární správy Milan Malena je přesvědčen, že je nutné stále hledět dopředu, a že je co zlepšovat i v samotné organizaci státního veterinárního dozoru. Jedině tak lze udržet dobrou úroveň našich zemědělců, zpracovatelů a usilovat o ještě vyšší.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down