15.06.2015 | 06:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

O cestování se zvířaty

Praha 12. června 2015 – Léto, čas prázdnin a zahraničních dovolených je za dveřmi. Řada lidí dnes za odpočinkem v cizině cestuje ve společnosti zvířecího společníka, nejčastěji psa nebo kočky. Protože se nám jako každoročně množí dotazy na toto téma, následující řádky shrnují, co je třeba při cestování se zvířetem do zahraničí z veterinárního hlediska splnit.

Tzv. cestování se zvířaty v zájmovém chovu je možné pouze za podmínek stanovených nařízením (EU) č. 576/2013, o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu. Zvířaty v zájmovém chovu jsou míněny především psi, kočky a fretky, může se však jednat i o další druhy. Neobchodní přesun je pak takový přesun, jehož cílem není prodej či převod vlastnictví zvířete na jinou osobu.

Pokud cestujete se psem, kočkou nebo fretkou do členského státu EU, musí být váš společník označen mikročipem splňujícím příslušné ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení. Většina unijních států uznává také označení zvířete tetováním. Musí však být jasné a čitelné a prokazatelně provedeno dříve než 3. července 2011. Výjimkou je oblíbená destinace českých turistů, Chorvatsko. Při cestování do této země musí být zvíře označeno mikročipem, tetování zde neuznávají.

Před cestou si chovatel musí u schváleného soukromého veterinárního lékaře zajistit pro svého čtyřnohého spolucestujícího pas, který platí ve všech členských státech EU.  V pasu musí být uvedena osoba, kterou zvíře do zahraničí doprovází.  Touto osobou je zpravidla majitel. Pokud zvíře doprovází někdo jiný, musí mít v takovém případě písemné zmocnění majitele.

Pes, kočka či fretka starší 12 týdnů musí být platně očkováni proti vzteklině. Cestovat může zvíře až 21 dní po jeho provedení nebo v případě přeočkování, které proběhlo ještě v době platnosti předchozího očkování, může cestovat hned. Při očkování proti vzteklině musí být již zvíře označeno. Členské státy EU mohou udělit z povinného očkování proti vzteklině výjimku u mláďat mladších 12 týdnů, která nebyla očkována, i u zvířat mezi 12 až 16 týdny, která očkována již byla, ale očkování není ještě platné. Podmínky pro udělování výjimek a přehled států EU, které je udělují, naleznete zde:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/young_animals_en.htm

Pokud cestujete se psem do Velké Británie, Irska, na Maltu či do Finska, musí být pes odčerven, a to 120 až 24 hodin před vstupem na území těchto států. Tento úkon musí být soukromým veterinárním lékařem zároveň potvrzen do pasu.

Jednoho člověka může při „neobchodní“ cestě se psem, kočkou nebo fretkou do zahraničí v rámci EU doprovázet maximálně pět kusů těchto zvířat. Tento počet může být navýšen pouze v odůvodněných případech, mezi něž patří účast na soutěžích, výstavách či sportovních akcích nebo přípravě na tyto akce. Účast na výstavě či soutěži musí majitel či jím pověřená osoba být schopna písemně doložit. Další důležitou podmínkou pro udělení výjimky je stáří zvířete vyšší než šest měsíců.

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky stanovené kompetentní veterinární autoritou konkrétní třetí země. Tyto podmínky by si měla doprovázející osoba zjistit buď přímo u kompetentní veterinární autority, nebo na zastupitelském úřadě dané třetí země.  Více informací o cestování do třetích zemí naleznete zde:

http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/cestovani-se-zviraty/cestovani/ii-cestovani.ht.*

 

Oddělení vnější komunikace SVS

mluvci@svscr.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down