30.10.2007 | 01:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Obchodu v cestě nic nestojí

Mise EU kontrolovala jak plníme podmínky pro obchod se skotem

V uplynulém týdnu se opět mohla přesvědčit mise z Potravinového a veterinárního úřadu (Food and Veterinary office se sídlem v Dublinu) o tom, že plníme všechny podmínky pro obchodování s veterinárním zbožím, zejména s hospodářskými zvířaty tak, jak ukládá evropská legislativa. Žádné závady, které by mohly vést k omezení našeho obchodu s ostatními zeměmi EU nebyly zjištěny.

Ve dnech 15. – 26. 10. kontrolovala v ČR mise jak plníme podmínky pro obchod se skotem, prasaty, ovcemi, kozami, a koňmi, a to tak jak určují příslušné směrnice (64/432/EHS, 91/68/EHS, 90/426/EHS a 90/425/EHS).

Výsledek mise lze stručně shrnout, jak bylo řečeno při předběžném hodnocení, které se uskutečnilo poslední den, v pátek 26. 10.: „Systém je nastaven dobře, kompetentní orgány znají své kompetence a jsou schopny je využívat. Zemědělci mohou bez problémů obchodovat v rámci intrakomunitárního trhu bez omezení, mohou obchodovat pochopitelně i s nečlenskými zeměmi. Nebyly zjištěny žádné takové závady, které by mohly vést k omezení obchodu.“ A to je dobrá informace.

Pro představu, co všechno mise prověřovala, uvádíme, že na prvním místě prověřovala práci orgánů státního veterinárního dozoru, dále pak systém identifikace zvířat, registrace hospodářství, podmínky pro přesuny zvířat, systém kontroly zdravotního stavu zvířat, dále jaká jsou přijímaná opatření při porušení legislativy, tj. přijímání mimořádných veterinárních opatření, udělování pokut apod. Dalším předmětem kontroly bylo např. schvalování a registrace obchodníků, provádění kontrol zásilek v místě původu a v místě určení, dozor nad dodržováním zásad welfare během přepravy a vkládání informací o zásilkách do systému (TRACES).

Z uvedeného je patrné, že mise prověřovala dodržování podmínek pro obchodování ze všech hledisek, a proto je to, že neshledali závažné problémy opravdu potěšitelné. Zásadním je podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, to, že zemědělci a ti, kdo se na obchodování s hospodářskými zvířaty a produkty z nich podílejí, mají otevřený prostor pro obchodování s EU.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down