Autor
Kategorie:
Nezařazené

Obsah ročníku 2004

1/2004

SLOVO ÚVODEM
Svoboda M.

FAKOEMULZIFIKACE A IMPLANTACE MĚKKÉ NITROOČNÍ ČOČKY V LÉČBĚ KATARAKTY PSŮ
Kecová H., Nečas A.

ALTERNATIVNÍ CHIRURGICKÝ PŘÍSTUP K NOVOTVARŮM KAUDÁLNÍHO KOLONU
Hnízdo J.

FANCONIHO SYNDROM U PSA
Kučera J., Kohout P., Brychta J.

NEOBVYKLÝ PRŮBĚH DIAGNOSTIKY U CHRONICKÉ CIRKOVIRÓZY U EKLEKTA
Grymová V.

JAK HODNOTIT VÝVOJ SVÉ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ANEB JSME ÚSPĚŠNÍ ČI NEÚSPĚŠNÍ?
Grym M.

CONTENTS

INTRODUCTION WORD
Svoboda M.
FACOEMULSIFICATION AND IMPLANTATIONE OF SOFT INTRAOCULAR LENS IN CATARACT TREATMENT IN DOGS
Kecová H., Nečas A.:
AN ALTERNATIVE SURGICAL APPROACH TOWARDS COLONIC NEOPLASIA
Hnízdo J.
FANCONI SYNDROME IN A DOG
Kučera J., Kohout P., Brychta J.
UNUSUAL COURSE OF DIAGNOSTICS OF CHRONIC CIRCOVIROSIS IN ECLECTUS PARROT
Grymová V.
HOW TO APPROACH THE EVALUATION OF OUR BUSINESS: ARE WE SUCCESSFUL OR UNSUCCESSFUL?
Grym M.

2/2004

SLOVO ÚVODEM
Knotek Z.

BEZPEČNÝ ZPŮSOB INTUBACE TRACHEY U DROBNÝCH SAVCŮ
Jekl V., ml., Knotek Z.

MYASTENICKÁ KRIZE U ŠESTIMĚSÍČNÍHO KOCOURA
Velebný H.

INZULINOM U PSA – POPIS PŘÍPADU
Knapík V.

KARCINOM KŮRY NADLEDVIN U KONĚ
Bodeček Š., Novotný L., Halouzka R., Siklenková K.

JAK NEJLÉPE ZHODNOTIT SVÉ INVESTICE DO PODNKÁNÍ
Grym M.

Contents

INTRODUCTION WORD
Knotek Z.
SAFE WAY OF TRACHEA INTUBATION IN SMALL MAMMALS
Jekl V., ml., Knotek Z.
MYASTHENIC CRISIS IN A SIX-MONTH-OLD TOMCAT
Velebný H.
CANINE INSULINOMA – A CASE REPORT
Knapík V.
CORTICAL CARCINOMA OF THE ADRENAL GLAND IN THE HORSE
Bodeček Š., Novotný L., Halouzka R., Siklenková K.
ANNOTATIONS FROM FOREIGN VETERINARY JOURNALS

3/2004

SLOVO ÚVODEM
Huml O.

EXCIZNÍ ARTROPLASTIKA PŘI ŘEŠENÍ DEGENERATIVNÍHO ONEMOCNĚNÍ PRSTNÍCH KLOUBŮ U PSA
Hnízdo J.

ISOMETRICKÁ EXTRAKAPSULÁRNÍ STABILIZACE KOLENNÍHO KLOUBU S RUPTUROU LCC KOSTNÍMI KOTVAMI A SVORKOVÝM SYSTÉMEM SECUROS
Nečas A.

ODBĚR KRVE Z VENA CAVA CRANIALIS U POTKANA A FRETKY
Jekl V., Hauptman K., Havlínová E., Knotek Z.

HLÍSTICE U PAPOUŠKŮ: ŠKRKAVKY A KAPILÁRIE
Kajerová V., Grymová V.

CYATHOSTOMÓZA KONÍ – PĚT PŘÍPADŮ
Bodeček Š., Koudela B., Jahn P.

ANOTACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ

CENOTVORBA: MYSTÉRIUM PODNIKÁNÍ VE VETERINÁRNÍ MEDICÍNĚ
Grym M.

Contents

INTRODUCTION WORD
Huml O.
EXCISION ARTHROPLASTY AS A METHOD FOR THE TREATMENT OF DEGENERATIVE JOINT DISEASE OF PHALANGEAL JOINTS IN DOGS
Hnízdo J.
ISOMETRIC EXTRACAPSULAR STABILIZATION OF THE CRUCIATE-DEFICIENT STIFLE USING SECUROS BONE ANCHOR AND CRIMPING SYSTEM
Nečas A.
BLOOD COLLECTION FROM CRANIAL VENA CAVA IN A RAT AND FERRET
Jekl V., Hauptman K., Havlínová E., Knotek Z.
ROUNDWORMS IN PSITTACINE BIRDS: ASCARIDES AND CAPILLARIAS
Kajerová V., Grymová V.
CYATHOSTOMOSIS IN HORSES – FIVE CASES
Bodeček Š., Koudela B., Jahn P.

4/2004

SLOVO ÚVODEM
Grym M.

RUPTURA PATNÍ ŠLACHY U PSA A KOČKY V KLINICKÉ PRAXI
Hnízdo J.

VYUŽITÍ POSUNUTÉHO KOŽNÍHO LALOKU PRO REKONSTRUKCI RÁNY NA DORSUM NASI
Bicek J.

INTOXIKACE KOVY U PAPOUŠKŮ
Grymová V.

VYLUČOVACÍ UROGRAFIE U POTKANŮ
Knotek Z., Jekl V., Wildnerová L.

ZNÁTE HODNOTU GOODWILL SVÉ PRAXE?
Grym M.

Contents

INTRODUCTION WORD
Grym M.
ACHILLES TENDON RUPTURES IN DOGS AND CATS IN CLINICAL PRACTICE
Hnízdo J.
REPAIR OF THE WOUND OF NASAL DORSUM BY THE ADVANCEMENT FLAP
Bicek J.
METAL INTOXICATION IN PARROTS
Grymová V.
EXCRETORY UROGRAPHY IN PSITTACINE BIRDS
Knotek Z., Jekl V., Wildnerová L.
DO YOU NOW VALUE OF GOODWILL OF YOUR PRACTICE?
Grym M.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *