Autor
Kategorie:
Nezařazené

Obsah ročníku 2005

1/2005
SLOVO ÚVODEM
Doubek J.
ODSTRANĚNÍ SUPRAGINGIVÁLNÍHO MINERALIZOVANÉHO PLAKU A DEPURACE POVRCHU SKLOVINY-STUDIE POMOCÍ REM
Fichtel T., Langerová E., Crha M., Vlašín M.
HOJENÍ RÁNY PÁNEVNÍ KONČETINY A JEJÍ KOMPLIKACE U TAMARÍNA ŽLUTORUKÉHO (SAUGINUS MIDAS)-KLINICKÝ PŘÍPAD
Jekl V., Knotek Z.
ČASTÉ KOŽNÍ LÉZE NA KONČETINÁCH U PAPOUŠKŮ
Tukač V.
AKUTNÍ NEKRÓZA PANKREATU U PAPOUŠKŮ VLNKOVANÝCH PO POZŘENÍ AVOKÁDA
Grymová V., Kajerová V., Halouzka R.
ANOTACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ
ROLE PRAKTICKÉHO VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE PŘI REKLAMAČNÍCH ŘÍZENÍCH
Grymová V., Grym M.

Contents

INTRODUCTION WORD
Doubek J.
REMOVAL OF SUPRAGINGIVAL MINERALISED PLAQUE AND DEPURATION OF SURFACE ENAMEL -– AN INTRODUCTION STUDY BY MEANS OF REM
Fichtel T., Langerová E., Crha M., Vlašín M.
HEALING OF THE WOUND OF PELVIC LEG AND ITS COMPLICATION IN GOLDEN HANDED TAMARIN (Sanguinus midas)-A CLINICAL REVIEW
Jekl V., Knotek Z.
FREQUENT SKIN LESIONS ON A PARROT´S LEGS
Tukač V.
ACUTE PANCREATIC NECROSIS IN BUDGERIGARS DUE TO AVOCADO INGESTION
Grymová V., Grym M.
ANNOTATIONS FROM FOREIGN VETERINATY JOURNALS
THE ROLE OF PRACTICAL VETERINARIAN AT CLAIM CONTROL
Grymová V., Grym M.

2/2005
SLOVO ÚVODEM
Velebný H.
SCHVANNOM N. ULNARIS U FENY NĚMECKÉHO OVČÁKA
Velebný H., Krkoška L., Hes O.
ŘEŠENÍ GLOMERULONEFROPATIÍ V PRAXI
Kučera J.
CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ NÁDORU DOLNÍ ČELISTI U ZMIJE GABŮNSKÉ (BITIS GABONICA GABONICA)
Hnízdo J., Hes O.
LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ V KLINICKÉ VETERINÁRNÍ PRAXI
Doubek J., Scheer P., Kosáková D., Požárová R.

CONTENTS

INTRODUCTION WORD
Velebný H.
SCHWANNOM OF N. ULNARIS IN A BITCH OF GERMAN SHEPHERD DOG
Velebný H., Krkoška L., Hes O.
SOLUTION OF GLOMERULONEPHROPATIES IN PRACTICE
Kučera J.
SURGICAL TREATMENT OF MANDIBULAR NEOPLASIA IN A GABOON VIPER (BITIS GABONICA GABONICA)
Hnízdo J., Hes O.
LABORATORY EXAMINATION IN CLINICAL VETERINARY MEDICINE
Doubek J., Scheer P., Kosáková D., Požárová R.

3/2005
SLOVO ÚVODEM
Svoboda M.
OROFACIÁLNÍ OBLAST KOČKY – PŘEHLEDNÁ ANATOMIE PRO KLINICKOU PRAXI
Crha M., Fichtel T., Červený Č. OTRAVA PYROLYTICKÝMI PRODUKTY POLYTETRAFLUORETYLÉNU U PTÁKŮ
Grymová V.
OTRAVA ŽELVY OSTRUHATÉ (GEOCHELONE SULCATA MILLER, 1979) MUSKARINEM PO
POZŘENÍ VLÁKNICE PATOUILLARDOVÉ (INOCYBE PATOUILLARDII)
Hnízdo J.

Contents

INTRODUCTION WORD
Svoboda M. OROFACIAL REGION OF A CAT – GENERAL ANATOMY FOR CLINICAL PRACTICE
Crha M., Fichtel T., Červený Č.
POLYTETRAFLUORETHYLEN PYROLYTIC PRODUCTS INTOXICATION IN PET BIRDS
Grymová V.
POISIONING OF AN AFRICAN SPURRED TORTOISE ( GEOCHELONE SULCATA, MILLER,1779) WITH MUSCARIN BY INGESTION OF RED STAINING FIBRECAP MUSHROOM (INOCYBE PATOUILLARDII)
Hnízdo J.

4/2005
SLOVO ÚVODEM
Jahoda J.
VÝSKYT UROLITIÁZY U PSŮ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1997 – 2002
Sosnar M., Bulková T., Růžička M.
KORUNKOVÁ REKONSTRUKCE JAKO METODA OŠETŘENÍ POŠKOZENÉHO ZUBU U PSA – KAZUISTIKA
Haluza Z., Weiss P.
ENTEROPATIE KRÁLÍKŮ – I. ANATOMIE A FYZIOLOGIE TRÁVÍCÍHO TRAKTU
Jeklová E., Hauptman K., Knotek Z.
NOVÉ PŘÍSTUPY VE VAKCINACI PSŮ A KOČEK
Grym M.
ANOTACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ

Contents

INTRODUCTION WORD
Jahoda J.
THE INCIDENCE OF CANINE UROLITHIASIS IN THE CZECH REPUBLIC AT THE PERIOD OF 1997 – 2002
Sosnar M., Bulková T., Růžička M.
RECONSTRUCTION OF DENTAL CROWN AS THE METHOD OF TREATMENT OF IMPAIRED TOOTH IN A DOG
Haluza Z., Weiss P.
ENTEROPATIES IN RABBITS – I. ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF DIGESTIVE TRACT
Jeklová E., Hauptman K., Knotek Z.
NEW APPROACHES TO VACCINATION OF DOGS AND CATS
Grym M.
ANNOTATIONS FROM FOREIGN VETERINARY JOURNALS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *