28.04.2008 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Obsah ročníku 2008

VK1/2008

SLOVO ÚVODEM
Navarová Š.

KONGENITÁLNÍ VADY JÍCNU JAKO PŘÍĆINA REGURGITACE U ŠTĚŇAT
Trněná M., Beránek J.

MUMIFIKACE PLODŮ U FENY
Slabá K.

PŘÍSTUP K OSIŘELĚMU HŘÍBĚTI
Seitlová K., Zásmětová J.

NĚKTERÁ ONEMOCNĚNÍ MLÁĎAT KRÁLÍKŮ PO ODSTAVU
Sekyrová K., Lietaovcová M., Bartoňová V., Plasová G., Minárik R.

NÁKAZA TRICHOPHYTON MENTAGROPHYTES U MLÁDĚTE MORČETE
Lietavcová M., Sekyrová K., Minárik R.

AKUTNÍ CIRKOVIRÓZA MLÁĎAT PAPOUŠKŮ ŠEDÝCH (Psittacus erithacus)
Grymová V., Grym M., Halouzka R., Hovorková A.

ONEMOCNĚNÍ MLÁĎAT PLAZŮ V ZÁJMOVÝCH CHOVECH
Knotek Z.

INTRODUCTION WORD
Navarová Š.

CONGENITAL IMPEDIMENT OF OESOPHAGUS AS A CAUSE OF REGURGITATION IN PUPPIES
Trněná M., Beránek J.
FETAL MUMMIFICATION IN A BITCH
Slabá K.
MANAGEMENT OF AN ORPHAN FOAL
Seitlová K., Zásmětová J.
SOME DISEASES OF YOUNG RABBITS AFTER WEANING
Sekyrová K., Lietavcová M., Bartoňová V., Plasová G., Minárik R.
SKIN DISEASE IN A GUINEA PIG CAUSED BY DERMATOPHYT TRICHOPHYTON MENTAGROPHYTES
Lietavcová M., Sekyrová K., Minárik R.
ACUTE CIRCOVIROSIS IN YOUNG AFRICAN GREY PARROTS (Psittacus erithacus
Grymová V, Grym, Halouzka R, Hovorková A.
DISEASES OF YOUNG REPTILES IN HOBBY GROUPS
Knotek Z.

VK2/2008

SLOVO ÚVODEM
Velebný H.
PNEUMONIE U SPORTOVNÍHO KONĚ PO TRANSPORTU
Janovec J., Plachý J., Bodeček Š., Jahn P.

NAZÁLNÍ MYKÓZY PSŮ – POPIS ČTYŘ PŘÍPADŮ
Alexa M., Najman K.

KONTUZE PLIC U ŠTĚŇAT: DVA KLINICKÉ PŘÍPADY
Raušerová L.

RESEKCE A ANASTOMÓZA JAKO ŘEŠENÍ TRAUMATICKÉ RUPTURY PRŮDUŠNICE
Bicek J., Jehlička M., Skalová K.

PASTEURELÓZA KRÁLÍKŮ – NOVÉ POZNATKY
Jaglič Z., Jeklová E., Levá L., Kummer V., Kučerová Z., Faldyna, M., Mašková J., Nedbalcová K., Alexa P.

RESPIRATORNÍ INFEKCE HADŮ – MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY A TERAPIE V KLINICKÉ PRAXI
Knotek Z., Blahák S., Dorrestein G. M.
INTRODUCTION WORD
Velebný H.
PNEUMONIA IN A RACEHORSE AFTER A TRANSPORT
Janovec J., Plachý J., Bodeček Š., Jahn P.
NASAL MYCOSES IN DOGS – A DESCRIPTION OF FOUR CASES
Alexa M., Najman K.
PULMONARY CONTUSION IN PUPPIES: TWO CLINICAL CASES
Raušerová L.
RESECTION AND ANASTOMOSIS AS A SOLUTION OF TRAUMATIC TRACHEAL RUPTURE
Bicek J., Jehlička M., Skalová K.
PASTEURELOSIS IN RABBITS – NEW KNOWLEDGE
Jaglič Z., Jeklová E., Levá L., Kummer V., Kučerová Z., Faldyna, M.,Mašková J., Nedbalcová K., Alexa P.
RESPIRATORY INFECTIONS OF SNAKES – POSSIBILITIES OF DIAGNOSTICS AND THERAPY IN CLINICAL PRACTICE
Knotek Z., Blahák S., Dorrestein G. M.

VK3/2008

SLOVO ÚVODEM
Bicek J.

PERZISTENTNÍ DUCTUS ARTERIOSUS U KOTĚTE A ATRIÁLNÍ SEPTÁLNÍ DEFEKT U ŠTĚNĚTE – PREZENTACE PŘÍPADŮ
K. Dembovská, V. Teplá

DYSPLAZIE KYČELNÍHO KLOUBU U PSŮ – ETIOLOGIE, PATOGENEZE, KLINICKÉ PROJEVY A DIAGNOSTIKA
M. Snášil

SYSTÉM POSUZOVÁNÍ DYSPLAZIE KYČELNÍCH KLOUBŮ U PSŮ V ČESKÉ REPUBLICE
M. Snášil

KLOAKOSKOPIE A NEINVAZIVNÍ CYSTOSKOPIE U ŽELV
Knotek Z., Jekl V., Hauptman K., Trnková, Š.

INTRODUCTION WORD
Bicek J.
PERZISTENT DUCTUS ARTERIOSUS IN A KITTEN AND ATRIAL SEPTAL DEFECT
IN A PUP – CASES PRESENTATION
K. Dembovská, V. Teplá
HIP DYSPLASIA IN DOGS – ETIOLOGY, PATHOGENESIS, CLINICAL SIGNS AND DIAGNOSTICS
M. Snášil
ASSESSMENT SYSTEM OF HIP JOINT IN THE CZECH REPUBLIC
M. Snášil
CLOACOSCOPY AND NON-INVASIVE CYSTOSCOPY IN TURTLES
Knotek Z., Jekl V., Hauptman K., Trnková, Š.

VK4/2008

SLOVO ÚVODEM
Raušerová L.

PACIENT S AKUTNÍMI DECHOVÝMI POTÍŽEMI – POPIS DVOU KLINICKÝCH PŘÍPADŮ
Lexmaulová L., Proks P., K. Břežná K., Stehlík L.

REKONSTRUKCE ROZSÁHLÉHO DEFEKTU PO RESEKCI TUMORU NA HRUDNÍ KONČETINĚ PSA POMOCÍ AXIÁLNÍHO KOŽNÍHO LALOKU: POPIS PŘÍPADU
Crha M., Urbanová L., Lorenzová J.

ZKUŠENOSTI S TERAPIÍ ULCERATIVNÍCH A NEKROTICKÝCH ZMĚN KRUNÝŘE ŽELVY
Pokorný J., Filipová A., Rampich Z.

AKUTNÍ STAVY DUTINY TĚLNÍ U LEGUÁNŮ ZELENÝCH
Knotek Z., Trnková Š., Knotková Z., Jekl V.

MECHANICKÝ ILEUS U KRÁLÍKŮ, JEHO DIAGNOSTIKA A TERAPIE
Jekl V., Hauptman K., Trnková Š., Stehlík L., Škorič M., Jeklová E., Knotek Z.

NEJBĚŽNĚJŠÍ AKUTNÍ STAVY U EXOTICKÝCH PTÁKŮ
Grymová V.

INTRODUCTORY NOTE
Raušerová L.
PATIENT WITH ACUTE DIFFICULTY IN BREATHING – A DESCRIPTION OF TWO CLINICAL CASES
Lexmaulová L., Proks P., Brežná K., Stehlík L.
RECONSTRUCTION OF A LARGE DEFECT AFTER A TUMOR RESECTION ON A FRONT LIMB IN A DOG WITH USING AN AXIAL PATTERN FLAP: A CASE REPORT
Crha M, Urbanová L, Lorenzová J.
KNOWLEDGE WITH THE THERAPY OF BOTH ULCERATIVE AND NECROTIC IMPAIRMENT OF A TURTLESHELL
Pokorný J., Filipová A., Rampich Z.
ACUTE CONDITIONS OF BODY CAVITY IN GREEN IGUANAS
Knotek Z., Trnková Š., Knotková Z., Jekl V.
MECHANIC ILEUS IN RABBITS, ITS DIAGNOSTICS AND THERAPY
Jekl V., Hauptman K., Trnková Š., Stehlík L., Škorič M., Jeklová E., Knotek Z.
THE MOST FREQUENT ACUTE CONDITIONS IN EXOTIC PET BIRDS
Grymová V.

VK5/2008

SLOVO ÚVODEM
Baranyiová E.

ANAPLASTICKÝ KARCINOM URETRY FENY AMERICKÉHO PITBULTERIÉRA
Králová S., Husník R., Fictum P., Škorič M.

ZMĚNY VYBRANÝCH HEMATOLOGICKÝCH UKAZATELŮ V ZÁVISLOSTI NA VĚKU LEGUÁNA ZELENÉHO (IGUANA IGUANA RHILOLOPHA)
Knotek Z., Pejřilová S., Knotková Z.

VETERINÁRNÍ PROBLEMATIKA SKLÍPKANŮ
Honsa V., Benda J

INTRODUCTORY NOTE
Baranyiová E.
URETHRAL ANAPLASTIC CARCINOMA IN A FEMALE AMERICAN PITBULL TERIER DOG
Králová S., Husník R., Fictum P., Škorič M.
CHANGES OF SELECTED HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN RELATIONSHIP OF THE AGE OF IGUANA IGUANA ( IGUANA IGUANA RHINOLPHA)
Knotek Z., Pejřilová S., Knotková Z.
VETERINARY PROBLEMATICS OF THE TARANTULAS
Honsa V., Benda J.

VK6/2008
SLOVO ÚVODEM

Bartošková A.
PŘÍČINY NEONATÁLNÍ MORTALITY U ŠTĚŇAT – REVIEW
Bartošková A., Vitásek R.
VÝHŘEZ DĚLOHY U FENY S RETENCÍ PLODU
Vitásek R., Bartošková A.
PERZISTENTNÍ ENDOMETRITIDA VYVOLANÁ PŘIPOUŠTĚNÍM U KLISE (PMIE)
Machková G., Sedlinská M.
LYMFOPROLIFERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ U DVOU HROZNÝŠŮ KRÁLOVSKÝCH SPOJENÉ S RETROVIROVOU INFEKCÍ
Hnízdo J., Hes O., Chylíková L., Nágl I., Šmíd B.

INTRODUCTION WORD
Bartošková A.

CAUSES OF NEONATAL MORTALITY IN PUPS – A REVIEW
Bartošková A., Vitásek R.
TOTAL UTERINE PROLAPSE IN THE BITCH WITH FETUS RETENTION
Vitásek R., Bartošková A.
PERZISTENT MATING INDUCED ENDOMETRITIS IN MARES (PMIE)
Machková G., Sedlinská M.
LYMPHOPROLILIFERATIVE DISEASE IN TWO BOA CONSTRICTORS ASSOCIATED WITH A RETROVIRAL INFECTION
Hnízdo J., Hes O., Chylíková L., Nágl I., Šmíd B.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down