22.12.2010 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Obsah ročníku 2010

VK1/2010

Obsah

SLOVO ÚVODEM
Scheer P.
ČASTÁ KOMOROVÁ EXTRASYSTOLIE U PACIENTKY S AORTÁLNÍ REGURGITACÍ – POPIS PŘÍPADU
Scheer P., Doubek J., Brhelová E., Radvan M., Sepši M., Svoboda P.
SUBAORTÁLNÍ STENÓZA U PSA Z POHLEDU ANESTEZIE – KASUISTIKA
Novák V., Savara J.
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA STAVŮ DUŠNOSTI U ŽELV
Knotek Z., Jekl V., Hrdá A., Kley N., Knotková Z., Stehlík L.

Contents

INTRODUCTORY WORD
Scheer P.
HIGH-INCIDENCE OF VENTRICULAR PREMATURE COMPLEXES ON DOG WITH AORTIC REGURGITATION – A CASE REPORT
Scheer P., Doubek J., Brhelová E., Radvan M., Sepši M., Svoboda P.
SUBAORTAL STENOSIS IN A DOG FROM ANAESTHESIOLOGIC POINT OF VIEW – A CASE REPORT
Novák V., Savara J.
DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF DYSPNOEA CONDITIONS IN TURTLES
Knotek Z., Jekl V., Hrdá A., Kley N., Knotková Z., Stehlík L.

VK2/2010

Obsah

SLOVO ÚVODEM
Hauptman K.
KOŽNÍ LYMFOM U PSŮ
Fictum P., Borská P., Škorič M., Kazbundová K.
ERYTROCYTÁRNÍ INDEXY, KORIGOVANÉ PROCENTO RETICULOCYTŮ A RETICULOCYTÁRNÍ INDEX U ANEMICKÝCH PSŮ: 71 PŘÍPADŮ ( 2007 - 2009)
Řeháková K., Uhríková I., Trnková Š., Doubek J.
ŽALUDEK V HRUDNÍKU PSA – KAZUISTIKA
Vozák V. ml.
UROLITIÁZA U KRÁLÍKŮ
Jekl V., Hauptman K., Jeklová E., Stehlík L., Knotek Z.

Contents

INTRODUCTORY WORD
Hauptman K.

CUTANEOUS LYMPHOMA IN DOGS
Fictum P., Borská P., Škorič M., Kazbundová K.
ERYTHROCYTE INDEXES, CORRECTED PERCENTAGE OF RETICULOCYTES AND RETICULOCYTE INDEX IN ANEMIC DOGS: 71 CASES (2007 – 2009).
Řeháková K., Uhríková I., Trnková Š., Doubek J.
STOMACH IN A CHEST OF THE DOG – A CASE REPORT
V. Vozák ml.
UROLITHIASIS IN RABBITS
Jekl V., Hauptman K., Jeklová E., Stehlík L., Knotek Z.

VK3/2010

Obsah

SLOVO ÚVODEM
Knotek Z.
KOMPLIKOVANÝ ABORTUS U KOSMANA ZAKRSLÉHO – POPIS PŘÍPADU
Filipová A., Pokorný J.
POROVNÁNÍ HODNOT KREVNÍ PLAZMY LEGUÁNŮ ZELENÝCH (IGUANA IGUANA) PŘI POUŽITÍ COBASMIRA PLUS, AA SERIES SPECTROMETER A ANALYZÁTORU VETSCAN VS2
Knotková Z., Knotková E., Hrdá A., Knotek Z.
OBSTIPÁCIA U UŽOVKY ČERVENEJ (ELAPHE GUTTATA) SPÔSOBENÁ DEFORMÁCIOU STAVCOV
Halán M., Trbolová A.
METODA ODBĚRU KRVE U TUČŇÁKŮ Z V. COCCYGEA DORSALIS
Pokorný J.
SEDACE A PŘESUN NOSOROŽCE BÍLÉHO SEVERNÍ FORMY (CERATOTHERIUM SIMUM COTTONI) ZE ZOO DVŮR KRÁLOVÉ DO REZERVACE OL PEJETA, KEŇA
Váhala J., Pavlačík L., Hrubý J., Mokrel P.
Contents

INTRODUCTORY WORD
Knotek Z.
COMPLICATED ABORTION IN A CEBULLEA PYGMEA – A CASE DESCRIPTION
Filipová A., Pokorný J.
COMPARISON OF BLOOD PLASMA OF GREEN IGUANA (IGUANA IGUANA) BY COBASMIRA PLUS, AA SERIES SPECTROMETER, AND VETSCAN VS2 ANALYZER
Knotková Z., Knotková E., Hrdá A., Knotek Z.
OBSTIPATION IN A RED RAT SNAKE (ELAPHE GUTTATA) CAUSED BY VERTEBRAL DEFORMATION
Halán M., Trbolová A.
METHOD OF BLOOD SAMPLING IN PENGUINS FROM V. COCCYGEA DORSALIS
Pokorný J.
SEDATION AND TRANSPORT OF NORTHERN WHITE RHINOCEROSES (CERATOTHERIUM SIMUM COTTONI) TRANSPORTED FROM ZOO DVŮR KRÁLOVÉ TO OL PEJETA SANCTUARY IN KENA
Váhala J., Pavlačík L., Hrubý J., Mokrel P.

VK4/2010

Obsah
SLOVO ÚVODEM
Knotek Z.
FELINNÍ ASTMA – POPIS PŘÍPADU A NOVÉ MOŽNOSTI TERAPIE
Hanzlíček D.
EMBRYONALNA MORTALITA MAČKY – KLINICKÝ PRÍPAD.
Hajurka J., Kredatusová G., Dankovčík R.
HYPERTROFICKÁ OSTEOPATIE U KOČEK
Proks P., Stehlík L., Blažek- Fialová I., Nečas A.
ZLOMENINY PÁNVE U KOČEK - PŘÍČINY, DIAGNOSTIKA A TERAPIE
Dvořák M.
VÝSKYT ZLOMENIN PÁNVE U KOČEK - RETROSPEKTIVNÍ KLINICKÁ STUDIE
Dvořák M.
DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE U KOČEK. POPIS PŘÍPADU
Agudelo C.
PŘÍPADY NEPRŮCHODNOSTI STŘEV U VELKÝCH KOČKOVITÝCH ŠELEM V ZOO DVŮR KRÁLOVÉ
Váhala J., Pavlačík L., Kočner E., Jeřábková Z., Maříková R.

Content
INTRODUCTION WORD
Knotek Z.
FELINE ASTHMA – A CASE DESCRIPTION AND A NEW COURSE OF THERAPY
Hanzlíček D.
EMBRYONIC MORTALITY IN A CAT – CLINICAL CASE
Hajurka J., Kredatusová G., Dankovčík
HYPERTROPHIC OSTEOPATHY IN CATS.
Proks P., Stehlík L., Blažek- Fialová I., Nečas A.
FRACTURES OF THE PELVIS IN CATS: CAUSES, DIAGNOSTICS AND THERAPY
Dvořák M.
OCCURRENCE OF PELVIS FRACTURES IN CATS: A RETROSPCTIVE CLINICAL STUDY
Dvořák M.
DILATED CARDIOMYOPATHY IN CATS –A CASE REPORT
Agudelo C.
CASES OF INTESTINAL ILEUS IN BIG FELIDAE AT ZOO DVŮR KRÁLOVÉ
Váhala J., Pavlačík L., Kočner E., Jeřábková Z., Maříková R.:áhala J., Pavlačík L., Kočner E., Jeřábková Z., Maříková R.

VK5/2010

O b s a h
SLOVO ÚVODEM
Huml O.
CHRONICKÝ PRŮJEM U NĚMECKÉHO OVČÁKA – POKUS O ANALÝZU PŘÍPADU
Forst T.
VZTAH VÝŽIVY A NEMOCI PSŮ A KOČEK
Herzig I., Suchý P., Straková E.
ODSTRANĚNÍ CIZÍCH TĚLES ZE ŽALUDKU KROKODÝLA NILSKÉHO (CROCODYLUS NILOTICUS) NEIINVAZIVNÍM PŘÍSTUPEM
Knotek Z., Husník R., Hrdá A., Knotková Z.
DIAGNÓZA A TERAPIE KRYPTOSPORIDIÓZY U HADŮ - POPIS PŘÍPADU
Burešová L., Mutschmann F.

Contents
INTRODUCTION WORD
Huml O.
CHRONIC DIARHEA IN A GERMAN SHEPHERD DOG – A CASE REPORT
Forst T.
THE RELATIONSHIP BETWEEN NUTRITION AND SELECTED DISEASES IN CATS AND DOGS
Herzig I., Suchý P., Straková E.
REMOVING OF FOREIGN BODIES FROM STOMACH OF NILE CROCODYLE ( CROCODYLUS NILOTICUS) BY MINI INVAZIVE TECHNIQUE
Knotek Z., Husník R., Hrdá A., Knotková Z.
DIAGNOSIS AND THERAPY OF CRYPTOSPORIDIOSIS IN SNAKES - A CASE REPORT
Burešová L., Mutschmann F. 

VK6/2010

SLOVO ÚVODEM
Stiborová K.

INTRAHEPATÁLNÍ PORTOSYSTÉMOVÝ ZKRAT U ANGLICKÉHO KOKRŠPANĚLA: POPIS PŘÍPADU ŘEŠENÉHO POMOCÍ INTRAVASKULÁRNÍHO COILU

Stiborová K., Hanzlíček D.   

 

 

TORZE  JATERNÍHO LALOKU U ŠTĚNĚTE TOSA INU KOMPLIKOVANÁ NEPRŮCHODNOSTÍ TENKÉHO STŘEVA

 

Crha M, Urbanová L, Raušer P, Nečas A.  

KONCENTRACE ŽLUČOVÝCH KYSELIN V PLAZMĚ U ZDRAVÝCH LEGUÁNŮ ZELENÝCH (IGUANA IGUANA)

Knotková Z., Hrdá A., Knotek Z., Dorrestein G. M.  

PROTEINY AKUTNÍ FÁZE VE VETERINÁRNÍ MEDICÍNĚ

Uhríková I., Řeháková  K., Scheer P., Raušerová  L., Doubek  J.   Contents

 

 

Contents

INTRODUCTION WORD

Stiborová K.   

 

 

INTRAHEPATIC PORTOSYSTEMIC SHUNT IN THE ENGLISH COCKER SPANIEL: A CASE REPORT SOLVED USING INTRAVASCULAR COIL

 

Stiborová K., Hanzlíček D.     

 

LIVER LOBE TORSION IN A PUPPY OF TOSA INU COMPLICATED BY A SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION

 

Crha M., Urbanová L., Raušer P., Nečas A.  

PLASMA CONCENTRATION OF BILE ACIDS IN HEALTHY GREEN IGUANS ( IGUANA IGUANA)

Knotková Z., Hrdá A., Knotek Z., Dorrestein, G. M.  

ACUTE PHASE PROTEINS IN VETERINARY MEDICINE

Uhríková I., Řeháková  K., Scheer P., Raušerová  L., Doubek  J.   

 

 

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down