15.11.2011 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Obsah ročníku 2011

1/2011

MALÁ ZVÍŘATA

Hnízdo J., Adlerová L. Fúzní podoplastika: terapie poranění šlach ohybačů prstů u psa

Valašek P., Veselý J. Použitie m. sartorius cranialis pri rekonštrukcii prepubickej hernie u mačky

Urbanová L., Crha M., Nečas A. Rizika vzniku a rozvoje syndromu GDV a význam gastropexe v prevenci dislokace žaludku

Lexmaulová L., Raušer P., Crha M., Fichtel T., Uhríková I., Řeháková K. Syndrom dilatace a volvulu žaludku – riziko výskytu pooperačních komplikací

Crha M., Urbanová L., Raušer P., Nečas A. Použití harmonického ultrazvukového skalpelu při preventivní laparoskopicky asistované ovariektomii fen

Kunrátková – Okrouhlíková, K. Korynta J. Řešení katarakty u psů metodou fakoemulzifikace – kazuistika

Hospodářská zvířata

Bzdil J. Sezónnost výskytu vybraných patogenů mléčné žlázy skotu

Bucek P. Vztahy mezi mastitidami a vybranými ukazateli využívanými v kontrole užitkovosti a při odhadu plemenných hodnot u dojených plemen skotu

 

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS

Hnízdo J., Adlerová L. Fusion podoplasty: therapy of digital tendon injury in a dog

Valašek P., Veselý J. Use of the m. sartorius cranialis at reconstruction of prepubical hernia in a cat

Urbanová L. The risk of developing GDV syndrome and importance of gastropexe in the prevention of stomach dislocation

Lexmaulová L., Raušer P., Crha M., Fichtel T., Uhríková I., Řeháková K. Gastric dilatation-volvulus syndrome – the risk of postoperative complications

Crha M., Urbanová L., Raušer P., Nečas A. Using of the Ultrasonic Harmonic Scalpel for the preventive laparoscopic assisted ovariectomy in bitches

Kunrátková – Okrouhlíková K. Korynta J. Solution of cataract in dogs by a method of phacoemulsification – a case report

Bzdil J. Seasonality occurrence of selected pathogens of bovine mammary gland

Bucek P. Relationshipsbetween mastitis and indicators used by the selected performance tests and the estimation of breeding values for dairy cattle

2/2011

MALÁ ZVÍŘATA

Vitásek R., Přinosilová D., Bartošková A. Využití hodnot progesteronu při hárání k predikci
termínu porodu fen

Hajurka J. Kontrola reprodukcie psov a súk agonistom GnRH – deslorelin

Novotný R., Vitásek R., Bartošková A., Jenčová M. Diagnostický přístup při neplodnosti Kučera J., Kořistková T.: Dynamika vývoje minerálních typů urolitů u koček (1997–2009)

KONÉ

Dobešová O., Bezděková B. Streptokoková bronchopneumonie u hříběte – klinický případ

Mezerová J., Plachý P., Tůmová P., Peterová K. Krvácení ze vzdušného vaku a dysfágie následkem retrofaryngeálního abscesu a sekundární mykózy

Bezděková B., Ottová L., Patschová M., Vavrouchová E. Uroperitoneum u hříbat

PRASATA

Čížek A.: Citlivost izolátů Brachyspira hyodysenteriae vůči tylvalosinu

VEŘEJNÁ VETERINÁRNÍ MEDICÍNA

Doleželová P., Vošmerová P., Večerek V. Nová právní úprava trestných činů ve veterinární oblasti

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS

Vitásek R., Přinosilová D., Bartošková A. Prediction of the date of parturition in bitches using
heat progesterone concentrations

Hajurka J. Control of reproduction of dogs and bitches by GnRH agonist – deslorelin

Novotný R., Vitásek R., Bartošková A., Jenčová M. Diagnostic approach to infertility of tomcats – a case report

Kučera J., Kořistková T. Dynamics of development of mineral types of uroliths in cats (1997 – 2009)

Dobešová O., Bezděková B. Streptococcal bronchopneumonia in a foal – a case report

Mezerová J., Plachý P., Tůmová P., Peterová K. Bleeding from the guttural pouch and dysphagia caused by retropharyngeal abscess and secondary mycoses

Bezděková B, Ottová L, Patschová M., Vavrouchová E. Uroperitoneum in foals

Čížek A. Susceptibility of Brachyspira hyodysenteriae to tylvalosin

Doleželová P., Vošmerová P., Večerek V. The new rules of criminal offences in the veterinary field

3/2011

MALÁ ZVÍŘATA

Kolevská J., Vlach D. Cushingův syndrom u ročního psa Kooikerhondje

Fialkovičová M., Mardzinová S., Baranová D., Mojžišová J., Karasová M., Mandelík R. Komplikácie Cushingovho syndrómu a možnosti terapeutického prístupu

Kolevská J., Vlach, D. Inzulinom u psa – kazuistika

Scheer P., Sepši M., Lauschová I., Brhelová E.. Janečková K., Radvan M., Svoboda P. Syndrom (dráždivého) karotického sinu u kočky s hypertyreózou – popis případu

Jenčová M., Bartošková A., Novotný R., Hronová N. Syndrom plovoucích štěňat

Hospodářská zvířata

Nedbalcová K., Kučerová Z., Krejčí J., Kummer V., Göpfert E., Faldyna M. Vyhodnocení pasivní imunizace selat hyperimunním sérem proti Hemophilus parasuis

Nedbalcová K., Kučerová Z., Faldyna M. Prevalence sérovarů a rezistence k antimikrobním látkám u izolátů Haemophilus parasuis

Kučerová Z., Nedbalcová, K., Alexa P. Citlivost k antimikrobiálním látkám u vybraných bakteriálních patogenů prasat

Bernardy J.

Kříž P., Pavlík I. Tuberkulóza ploutvonožců vyvolaná infekcí Mycobacterium pinnipedii – málo známá zoonóza

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS

Kolevská J, Vlach D. Cushing´s syndrome in one-year-old dog Kooikerhondje

M. Fialkovičová, S. Mardzinová, D. Baranová, J. Mojžišová, M. Karasová, R. Mandelík Complications of Cushing's syndrome and possible therapeutic approach

Kolevská, J., Vlach, D. Insulinoma in a dog

Scheer P., Sepši M., Lauschová I., Brhelová E.. Janečková K., Radvan M., Svoboda P. Syndrom (excitable) of carotic sinus in a cat with hyperthyreosis – a case report

Jenčová M., Bartošková A., Novotný R., Hronová N. Swimmer puppy syndrome

K. Nedbalcová, Z. Kučerová, J. Krejčí, V. Kummer, E. Göpfert, M. FaldynaEvaluation of passive immunization of piglets by hyperimmune serum against Haemophilus parasuis

Nedbalcová K., Kučerová Z., Faldyna M. The prevalence of serovars and resistance to antimicrobial agents in isolates of Haemophilus parasuis

Kučerová Z., Nedbalcová, K., Alexa P. Sensitivity to antimicrobials in selected bacterial pathogens in pigs

Bernardy J.

Kříž P., Pavlík I. Tuberculosis in pinnipeds caused by Mycobacterium pinnipedii – a little known zoonosis

4/2011

MALÁ ZVÍŘATA

Laptěvová V., Tomek A. Epidurální absces lumbální páteře u anglického buldoka

Maďari A., Neradil P., Žilka N., Goldírová K., Jurkuláková L., Novák M., Kozák M. Syndróm kognitívnej dysfunkcie u malých zvierat – review

DRŮBEŽ

Lány P., Rosenbergová K., Škorič M. Virus influenzy H5N1 u krůt v ČR 2007

Svobodová I., Steinhauserová I. Výskyt Helicobacter pullorum u kuřecích brojlerů

Šafařík I., Šafaříková M. Imunomagnetické techniky pro detekci patogenních mikroorganismů v drůbežích produktech

Tůmová E. Vliv doby snesení vejce na obsah minerálních látek ve skořápce a krevním séru

Kroupa L., Suchý P., Straková E., Herzig I. Využití glycerolu v krmných směsích pro výkrm kuřat a produkci vajec

VEŘEJNÁ VETERINÁRNÍ MEDICÍNA

Chloupek P., Večerek V., Chloupek J. Právní úprava likvidace exkrementů zoo zvířat

KLINICKÁ A LABORATORNÍ STUDIE

Vrzal V. Studie bezpečnosti viru vztekliny kmene Bio – 10 na opicích druhu Makak rhesus

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS

Laptěvová V., Tomek A. Epidural abscess in lumbal spine in English bulldog

Maďari A., Neradil P., Žilka N., Goldírová K., Jurkuláková L., Novák M., Kozák M. Cognitive dysfunction syndrome in small animals – a review

Lány P., Rosenbergová K., Škorič M. Tissue tropism of avian influenza virus H5N1 in turkeys in the Czech Republic in 2007

Svobodová I., Steinhauserová I. Occurence of Helicobacter pullorum from broiler chickens

Tůmová, E. The effect of time of oviposition on mineral elements content in the eggshell and in serum

Kroupa L., Suchý P., Straková E., Herzig I. Use of glycerol in the feed mixtures for chicken fattening and egg productionserum

Chloupek P., Večerek V., Chloupek J. Legislation of excreta disposal of zoo animals

Vrzal V. Safety study of the Bio-10 strain of the rabies virus on the Rhesus Macaque monkey species

5/2011

MALÁ ZVÍŘATAWehner A. Polycytemia vera u kocoura s prolongovaným přežitím
Agudelo C. F., Fictum P., Husník R., Stegmann M. Kardiomyopatie u psa způsobená chemodektomem
Mužík P., Huml O., Čada F. Plicní a aortální tromboembolie u feny labradorského retrívra s karcinomem nadledviny
Borská P., Kružíková N., Kohout P., Škorič M., Fictum P. Histiocytární nemoci u psa
Uhríková I., Scheer P., Řeháková K., Doubek J. Natriuretické peptidy v diagnostice vybraných onemocnění u psů z pohledu nových poznatků

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

Kováč G., Tóthová C., Nagy O., Seidel H. Proteíny akútnej fázy a ich vzťah k vybraným ukazovateľom energetického metabolizmu u dojníc v období krátko po porode
Trávníček J., Kroupová V., Hanuš O., Fiala K., Zelený, J., Konečný R., Staňková M. Nutnost kontinuálního sledování suplementace dojených krav jódem
Axmann R. Pasterelóza ovcí (Enzootická pneumonie ovcí, Neprogresivní pneumonie ovcí)
Zita F., Honzíček J. Tetanus ovcí a koz
Kouba V. Mor skotu – první animální infekce vymýcená na celém světě

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS
Wehner A. Polycythemia vera with long term survival in a cat
Agudelo C. F., Fictum P., Husník R., Stegmann M. Cardiomyopathy in a dog caused by chemodectoma
Mužík P., Huml O., Čada F. Pulmonary and aortic thromboembolism in a bitch Labrador retriever with adrenal carcinoma
Borská P., Kružíková N., Kohout P., Škorič M., Fictum P. Histiocytary diseases in a dog
Uhríková I., P. Scheer P., Řeháková K., Doubek J. Natriuretic peptides in diagnostics of selected diseases of dogs from the perspective of new knowledge
Kováč G., Tóthová C., Nagy O., Seidel H. Acute phase proteins and their relationship to the selected indicator of energy metabolism in dairy cows in the period shortly after delivery
Trávníček J., Kroupová V., Hanuš O., Fiala K., Zelený J., Konečný R., Staňková M. Necessity to continually monitor the iodine supplementation of dairy cows
Axmann R. Pasteurellosis in sheep (Enzootic pneumonia of sheep, Ovine progressive pneumonia)
Zita F., Honzíček J. Tetanus in sheep and goats
Kouba V. Cattle plague – the first animal infection eradicated in the whole world

6/2011

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

Bzdil J., Navrátilová I. Případ dermatofilózy koně

Jahn P. Dermatofilóza koní

Reiterová K., Špilovská S., Čobádiová A., Králová-Hromadová I., Dubinský P. Regionálny výskyt neosporózy a jej pôvodcu Neospora caninum na Slovensku

Svobodová V., Vernerová E., Škorič M., Halouzka R. Aktuální problematika výskytu, léčby a prevence parazitárních gastrointestinálních helmintóz v chovech ovcí a koz

Hurníková Z., Dubinský P. Bezpečnosť potravín a odhad rizika trichinelózy na Slovensku

ZÁJMOVÁ ZVÍŘATA

Malčeková B., Valenčáková A., Novotná D., Ravaszová P . Molekulovo - biologické metódy v diagnostike encefalitozoonózy u králikov
Hofmannová L., K. Pomajbíková K. Střevní parazité morčat

DRŮBEŽ

Čížek A., Matulová M., Dolejská M., Slowioczková L., Kohoutová L., Literák I., Bardoň J. Rezistentní Escherichia coli v chovech krůt a možná rizika pro zdraví člověka

HYGIENA POTRAVIN

Kvapilík J. Ukazatele jakosti mléka zjištěné z bazénových vzorků v bavorských laboratořích

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORT

Bzdil J., Navrátilová I. A case report of dermatophilosis in a horse

Jahn P. Equine dermatophilosis

Reiterová K., Špilovská S., Čobádiová A., Králová-Hromadová I., Dubinský P. Regional occurrence of neosporosis and its causative agent Neospora caninum in Slovakia

Svobodová V., Vernerová E., Škorič M., Halouzka R. Current problems of treatment and prevention of parasitic gastrointestinal helminth infection in sheep and goats

Hurníková Z., Dubinský P. Food safety and Trichinella risk assessment in Slovakia

Malčeková B., Valenčáková A., Novotná D., Ravaszová P. Molecular - biological methods for the diagnosis of encephalitozoonosis in rabbits

Hofmannová L., Pomajbíková K. Intestinal parasites of guinea pigs

Čížek A., Matulová M., Dolejská M., Slowioczková L., Kohoutová L., Literák I., Bardoň J. Resistant Escherichia coli in the turkey farm and potential risks to human health

Kvapilík J. Indicators of bulk tank milk sample quality detected in Bavarian laboratories

7/2011

MALÁ ZVÍŘATA

Slabá K. Resekce kořenového hrotu u psa: popis případu

Slabá K. Zubní kaz u psů

Hylmarová G. J., Richter M. Dietoterapeutický přístup k onemocněním trávicího traktu

Zelinka M. Patologická kumulace mědi v játrech psů – review

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

Fajt Z., Baňoch T., Svoboda M., Malášek J. VESD syndrom jako možný původce akutních úhynů prasat

Kauffold J., Gary Althouse A. G., Bernardy J., Axel Wehrend A. Ultrasonografická diagnostika reprodukčních poruch u chovných prasnic a kanců – minireview

Jirásek T. Vybrané aspekty týkající se kolostra prasnic

Herchl R., Řežábková Š., Synak P. Tlmenie infekcie PRRS na výkrmovej farme ošípaných pomocou inaktivovanej vakcíny

Šperling D. Mycoplasma hyorhinis a M. hyosynoviae jako původci infekcí prasat – podceňovaný problém

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORT

Slabá K. Root apex resection in a dog: a case report

Slabá K. Caries in dogs

Hylmarová G. J., Richter M. Dietoterapeutic approach to diseases of the digestive tract

Zelinka M. Pathological acummulation of copper in the liver of dogs – a review

Fajt Z., Baňoch T., Svoboda M., Malášek J. VESD syndrom as ethiological factor of sudden death in pigs

Kauffold J., Gary Althouse A. G., Bernardy J., Axel Wehrend A. Diagnostic ultrasound in female and male pig reproduction - a minireview

Jirásek T. Selected aspects of the colostrum of sos

Herchl R., Řežábková Š., Synak P. Control of PRRS infection in pig fattening farm by inactivated vaccine

Šperling D. Mycoplasma hyorhinis and M. hyosynoviae as the causal agents of porcine infections – an underestimated problem

8/2011

MALÁ ZVÍŘATA

Agudelo C. F., Schánilec P., Husník R., Stegmann M.: Nekardiogenní edém plic: popis tří případů

Raušerová-Lexmaulová L., Fialová L.: Infúzní terapie u akutních psů a koček

Zelinka M.: Iatrogenní popálenina u yorkšírského teriéra – řešení a prevence

Škor O., Janovec J., Řeháková K., Hnízdo J.: Přístup k pacientovi s akutním abdomenem

 

HYGIENA POTRAVIN

Kameník J.: Mikrobiologie kažení masa: příčiny a souvislosti

Brychta J., Bulawová H., Klímová E.: Frekvence výskytu Listeria monocytogenes v potravinách

Skočková A., Šárka Cupáková Š., Karpíšková R., Janštová B.: Syrové mléko jako zdroj rezistentních Escherichia coli

Alexa P., Šrámková-Zajacová Z.: Verotoxigenní Escherichia coli patogenní pro člověka

Dvořák P., Žďárský M.: Eliminace 137Cs z masa prasete divokého lákováním

 H. Buchtová, Ježek F.: Hluboce zmrazené filety z ryb – seznamte se prosím

 Vlkovič D., Vorlová L., Přidal A.:Značení medu podle komoditní vyhlášky a orientace konzumenta

 

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS

Agudelo C. F., Schánilec P., Husnik R., Stegmann M.:Noncardiogenic pulmonary edema: a description of three cases

Raušerová-Lexmaulová L., Fialová L.: Fluid therapy in acute dogs and cats

Zelinka M.: Iatrogenic burn in yorkshire terrier - the solution and prevention

Škor O., Janovec J., Řeháková K., Hnízdo J.: Approach to the patient with an acute abdomen

Kameník J.: Microbiologic spoilage of meat: causes and relationships

Brychta J., Bulawová H., Klímová E.: Frequency of occurrence of Listeria monocytogenes in foodstuffs

Skočková A., Šárka Cupáková Š., Karpíšková R., Janštová B.: Raw milk as a source of resistant Escherichia coli

Alexa P., Šrámková-Zajacová Z.: Verotoxigenic Escherichia coli pathogenic for humans

Dvořák P., Žďárský M.: Elimination of 137Cs from wild boar meat by soaking

H. Buchtová, Ježek F.: Deep-frozen fish fillets - meet please

Vlkovič D., Vorlová L., Přidal A.:Labelling of honey according to commodity regulation and orientation of consumer

  

9/2011

LABORATORNÍ A KLINICKÁ DIAGNOSTIKA

Uhríková I., Řeháková K., Lexmaulová L., Scheer P., Hájek I., Doubek J. Praktické aspekty vyšetření acidobazického statusu

Herich R. Využitie imunopatológie vo vedeckej činnosti morfológov

Machatková M., Ješeta M., Knitlová D., Hanzalová K. Penetrační test - spolehlivá a rychlá metoda predikce fertility u býků

Páleník T., Čech S., Zajíc J., Doležel R. Biochemické a hematologické ukazatele krve ve vztahu k zánětům dělohy u krav

Doležel R.,. Páleník T., Čech S.,. Zajíc J., Jan Z. Diagnostika a terapie zánětu dělohy v chovech mléčných krav

Pistl J., Polláková J., Csank T. Bovinná vírusová hnačka (BVD) – stále aktuálny problém

Kučerová Z., Nedbalcová K., Ondriášová R.,Alexa P. Citlivost k antimikrobiálním látkám u patogenních bakterií skotu v roce 2010

Dedek L. Mor skotu a účast českých expertů při výrobě vakcíny v Somálsku

KONĚ

Lány P., Rosenbergová K., Baláž V. Průkaz viru influenzy u vakcinovaných koní v ČR v roce 2008

HYGIENA POTRAVIN

Brychta J., Klímová E., Bulawová H. Výsledky kontroly účinnosti dezinfekce v potravinářské výrobě

Drápal J., Bardoň J., Borovka M., Horyna B., Valentinová M., Zámek L. Z historie veterinární laboratorní diagnostiky v českých zemích

LABORATORNÍ A POKUSNÁ ZVÍŘATA

Uhlík L., Frydrych Z. Inovace diety ST-1 pro laboratorní myši a potkany

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORT

Uhríková, I., Řeháková, K., Lexmaulová, L., Scheer, P., Hájek, I., Doubek, J. Practical aspects of the examination of acid-base status

Herich R. Immunopathology in research activity of morphologists

Machatková M., Ješeta M., Knitlová D., Hanzalová K. Penetration test - a reliable and fast method for prediction of bull fertility

Páleník T., Čech S., Zajíc J., Doležel R. Biochemical and hematological parameters of blood to uterine inflammations in cows

Doležel R., Páleník T., Čech S., Zajíc J., JanZ. Diagnostics and therapy of uterine inflammations in dairy farms

Pistl J., Polláková J., Csank T. Bovine viral diarrhea virus (BVDV) – still current problem

Kučerová Z., Nedbalcová K., Ondriášová R., Alexa P. Susceptibility to antimicrobials in pathogenic bacteria of cattle in 2010

Dedek L. Cattle plague and presence of the Czech experts at vaccine production in Somalia

Lány P., Rosenbergová K., Baláž V. Detection of influenza virus in vaccinated horses in the Czech Republic in 2008

Brychta J., Klímová E., Bulawová H. Results of monitoring the effectiveness ofdisinfection in food production

Drápal J., Bardoň J., Borovka M., Horyna B., Valentinová M., Zámek L. From history of veterinary laboratory diagnostics in the Czech countries

Uhlík L., Frydrych Z. Innovation of the ST-1 diet for laboratory mice and rats

 

10/2011

MALÁ ZVÍŘATA

Rybníček J.: Sebózní adenitida u akit v České republice

Zelinka M.: Popáleniny ve veterinární traumatologii – review

Svobodová V., Paran R., Vaňatková K., Hellmann K., Svoboda M.: Dirofilarióza psů v České republice – výskyt, terapie a prevence

Kolevská, J., Vlach, D., Kustra, L.: Maligní nádory štítné žlázy u psa a kočky

Králová-Kovaříková S., Husník R., Konvalinová J., Fictum P., Stehlík P.: Otrava hroznovým vínem u psa – popis případu

 
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

Dufková L., Kulich P., Prodělalová J.: Noroviry a sapoviry v chovech prasat v České republice

Csank T., Pistl J., Poláková J.: Dynamika špecifickej protilátkovej odpovede a virémie po prirodzenej infekcii prasacím cirkovírusom 2 (PCV-2) v konvenčnom chove prasiat

 Matiašovic J., Kudláčková H., Babičková K., Štěpánová H., Volf J., Rychlík I., Babák V., Faldyna M.: Vliv kolostrální a laktogenní imunity na infekci selat Salmonella Typhimurium

 Svoboda M., Bernardy J., Baňoch T.: Žaludeční vředy u prasat

 Vrzal V.: Reziduální patogenita kmene SAD Bern připraveného z MSV-Bio-10 SAD Bern

 

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS

 Rybníček J.: Sebaceous adenitis in akitas in the Czech Republic

 Zelinka M.: Burns in veterinary traumathology – a review

 Svobodová V., Paran R., Vaňatková K., Hellmann K., Svoboda M.: Dirofilariosis in dogs in the Czech Republic – occurrence, therapy, and prevention

Kolevská, J., Vlach, D., Kustra, L. Malignant tumors of thyroid gland in a dog and cat

Králová-Kovaříková S., Husník R., Konvalinová J., Fictum P., Stehlík P.: Grapes intoxication in a dog – a case report

Dufková L., Kulich P., Prodělalová J.: Noroviruses and sapoviruses in pig breeds in the Czech Republic

Csank T., Pistl J., Polláková J.: Dynamics of the specific antibody reactin and viremia after natural infection of porcine circovirus 2 (PCV-2) in a conventional pig breed

Matiašovic J., Kudláčková H., Babičková K., Štěpánová H., Volf J., Rychlík I., Babák V., Faldyna M.: Influence of colostral and lactogenic immunity on piglets infection caused by Salmonella Typhimurium

Svoboda M., Bernardy J., Baňoch T.: Stomach ulcers in pigs

Vrzal V.: Residual pathogenity of the SAD Bern strain prepared from MSV-Bio-10 SAD Bern

  

11/2011

MALÁ ZVÍŘATA

Richter M., Guha Hylmarová J.: Hemoragická enteritida jako následek renálního selhání nebo vlivu dexamethasonu?

Richter M., Guha Hylmarová J.: Atypická generalizace infekce trávicího traktu

Hošková Z., Tarkošová D., Fictum P., Svoboda M.: Plazmocelulární pododermatitida koček – přehled současných poznatků

 Grym M. Aktuální stav znalostí o intersticiální cystitidě koček

 Uhríková I., Hájek I., Řeháková K., Scheer P., Doubek J.: Obezita u psů a koček versus metabolický syndrom u člověka

 

 HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

 Štercová E.: Výživa dojnic ve vztahu k prevenci metabolických onemocnění

 Blažková K., Čermáková J., Kudrna V.: Použití netradičních krmiv ve výživě vysokoužitkových dojnic

 Hadrová S., Křížová L.: Bachorově chráněné aminokyseliny ve výživě laktujících

 dojnic: přehled

 Bořutová R.: Mykotoxíny: problémy spojené s ich skrmovaním prežúvavcom a možné riešenia

Semerád Z., Bažant J., Šatrán P.: Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu probíhá v ČR již šestým rokem

  

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS

Richter M., Guha Hylmarová J.: Hemorrhagic enteritis as a result of renal failure or influence of dexamethasone?

Richter M., Guha Hylmarová J.: Atypical generalized infection of the gastrointestinal tract

Hošková Z., Tarkošová D., Fictum P., Svoboda M.: Plasmocellular pododermatitis in cats – overview of currentknowledge

Grym M. Recent knowledge in feline interstitial cystitis (FIC)

Uhríková I., Hájek I., Řeháková K., Scheer P., Doubek J.: Obesity in dogs and cats versus the metabolic syndrome in humans.

Štercová E.: Dairy cow nutrition in relation to the metabolic disease prevention

Blažková K., Čermáková J., Kudrna V.: Use unconventional fodders in nutrition of high yieldingdairy cows

Hadrová S., Křížová L.: Rumen-protected amino acids in the nutrition of lactating dairy cows: a review

Bořutová R.: Mycotoxins: problems connected with its feeding to ruminants and possible solutions

Semerád Z., Bažant J., Šatrán P.: National eradication program from infectious bovine rhinotracheitis in cattle has been running for six years

  

12/2012

MALÁ ZVÍŘATA

Husník R., Králová-Kovaříková S., Schánilec P., Agudelo C., Pospíšil V.: Striktura jako komplikace obstrukce jícnu cizím tělesem

Vejražková P., Tomek A., Šrenk P., Jarešová H.: Stabilizace fraktury/luxace páteře pomocí zevního skeletního fixátoru u pěti psů

 Blažek-Fialová I., Fialová L., Dvořák M., Raušerová L.: Zásady ošetření pacientů se zlomeninami

Wagner R.: Alergia u psova mačiek- prehĺad laboratornej diagnostiky a terapie

 Nečas, A.: Chirurgická léčba ruptury předního zkříženého vazu

  

KONĚ

Šterc J.: Zkušenosti s použití kombinace xylazinu, butorfanolu, tiletaminu a zolazepamu k celkové injekční anestezii koní

Bezděková B.: Syndrom neonatální septikémie u hříbat

 

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

Fichtelová V., Kovařčík K.: Slizniční choroba v chovu skotu

HYGIENA POTRAVIN

Nekvapil T., Kopřiva V., Hostovský M.: Estrogeny – vybrané veterinárně-hygienické a biochemické aspekty

 

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORT

Husník R., Králová-Kovaříková S., Schánilec P., Agudelo C., Pospíšil V.: Stricture as a complication of esophageal obstruction by a foreign body

Vejražková P., Tomek A., Šrenk P., Jarešová H.: Stabilization of spinal fracture/luxation using external fixation in 5 dogs

Blažek-Fialová I., Fialová L., Dvořák M., Raušerová L. Principles of treatment of patients with fractures

Wagner R. Allergies in dogs and cats – an overview of laboratory diagnostics and therapy

Nečas A.: Surgical treatment of cranial cruciate ligament rupture

Šterc J., Wasylyszynová Š., Štercová E.: Experience with the use of a combination of xylazine, butorphanol, tiletamine, and zolazepam in the total injection anesthesia of horses

Bezděková B. Neonatal septicemia in foals

Fichtelová V., Kovařčík K.: The mucosal disease in one herd

Nekvapil T., Kopřiva V., Hostovský M.: The Estrogens – selected veterinary-hygienic and biochemical aspects

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down