05.01.2011 | 11:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Obsah ročníku 2011

VK 1/2011

SLOVO ÚVODEM

Smola J.

TERAPIE INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY U PSŮ A KOČEK

Agudelo F. C., Konvalinová J.

ANTIBIOTICKÁ TERAPIE U HŘÍBAT

Bezděková B., Smola J.

KLINICKÝ VÝZNAM BAKTERIÁLNÍ REZISTENCE K ANTIBIOTIKŮM

Kolář M., Bardoň J.

SOUČASNÁ SITUACE V OBLASTI ANTIBIOTICKÉ POLITIKY VE VETERINÁRNÍ MEDICÍNÉ V ČR

Pokludová L., Hera A.

 

INTRODUCTORY WORD

Smola J.

THERAPY OF INFECTIOUS ENDOCARDITIS IN DOGS AND CATS

Agudelo F. C., Konvalinová J.

ANTIBIOTIC TREATMENT IN FOALS

Bezděková B., Smola J.

THE CLINICAL SIGNIFICANCE OF BACTERIAL RESISTANCE TO ANTIBIOTICS

Kolář M., Bardoň J.

CURRENT SITUATION IN THE FIELD OF ANTIBIOTIC POLITICS IN VETERINARY MEDICINE IN THE CZECH REPUBLIC

Pokludová L., Hera A.

 

VK 2/2011

SLOVO ÚVODEM

 Jekl V.

 NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ KRÁLÍKA

 Jekl V., Hauptman K., Jeklová E., Knotek Z.

 VESTIBULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ U KRÁLÍKŮ CHOVANÝCH ZE ZÁLIBY

 Jekl V., Hauptman K., Jeklová E., Knotek Z.

 DETEKCE SPECIFICKÝCH IgM A IgG PROTILÁTEK V DIAGNOSTICE ENCEFALITOZOONÓZY U KRÁLÍKŮ

 Jeklová E., Jekl V., Kovařčík K., Hauptman K., Koudela B., Knotek Z., FaldynaM.

 FYZIOLOGIE OVARIÁLNÍHO CYKLU U MORČETE DOMÁCÍHO (CAVIA PORCELLUS)

 Hauptman K., Kohútová S., Jekl V., Hauptmanová K., Knotek Z.

 PORUCHY REPRODUKCE U MORČETE DOMÁCÍHO (CAVIA PORCELLUS) – ONEMOCNĚNÍ VAJEČNÍKŮ A DĚLOHY

 Hauptman K., Jekl V., Kohútová S., Škorič M., Knotek Z.

 DIAGNOSTICKÁ ÚSKALÍ V INTERPRETACI PCR NÁLEZU U CIRKOVIRÓZY PAPOUŠKŮ

 Grymová V.

 ANESTÉZIE ŽELV NÁDHERNÝCH (TRACHEMYS SCRIPTA ELEGANS) INTRAMUSKULÁRNÍ APLIKACÍ ALFAXALONU

 Knotek Z., Hrdá A., Knotková Z.

 

INTRODUCTORY WORD

 Jekl V.

 NEUROLOGIC EXAMINATION OF RABBITS

 Jekl V., Hauptman K., Jeklová E., Knotek Z.

 VESTIBULAR DISEASE IN PET RABBITS

 Jekl V., Hauptman K., Jeklová E., Knotek Z.

 DETECTION OF SPECIFIC IgM AND IgG ANTIBODIES IN DIAGNOSTICS OF ENCEPHALITOZOONOSIS IN RABBITS

 Jeklová E., Jekl V., Kovařčík K., Hauptman K., Koudela B., Knotek Z., Faldyna M.

 PHYSIOLOGY OF THE OVARIAN CYCLE IN DOMESTIC GUINEA PIG ( CAVIA PORCCELLUS)

 Hauptman K., Kohútová S., Jekl V., Hauptmanová K., Knotek Z.

 REPRODUCTIVE DISORDERS IN DOMESTIC GUINEA PIGS (CAVIA PORCELLUS) – DISEASES OF THE OVARIES AND UTERUS

Hauptman K., Jekl V., Kohútová S., Škorič M., Knotek Z.

 DIAGNOSTIC CHALLENGES IN AN INTERPRETATION OF THE CIRKOVIRUS IDENTIFIED ON PCR IN PARROTS

 Grymová V.

ANAESTHESIA OF THE RED EARED SLIDER TUTLE ( TRACHEMYS SCRIPTA ELEGANS) BY INTRAMUSCULAR INJECTION OF ALFAXALONE

 Knotek Z., Hrdá A., Knotková Z.

  

VK 3/2011

 SLOVO ÚVODEM

 Knotek Z.

AKÚTNE KOMPLIKÁCIE NELIEČENEJ CUKROVKY U PSOV

 Stegmann M., Husník R.,Svoboda M.

 BAKTERIÁLNÍ INFEKCE MOČOVÉHO SYSTÉMU KOČEK

 Honzák D., Kovaříková S., Kohout P., Hronová N.

 VETERINÁRNÍ ASPEKTY PLEMENE BIRMA - PREZENTACE KLINICKÉHO PŘÍPADU

 Hájek I., Schánilec P., Frgelecová L.

 

INTRODUCTORY WORD

Knotek Z.

ACUTE COMPLICATION FOR A UNTREATED PATIENT WITH DIABETES MELLITUS

Stegmann M., Husník R., Svoboda M.

BACTERIAL INFECTIONS OF URINARY TRACT IN CATS

Honzák D., Kovaříková S., Kohout P., Hronová N.

VETERINARY ASPECTS IN BIRMAN BREED– PRESENTATION OF CLINICAL CASE

Hájek I., Schánilec P., Frgelecová L.

 

VK 4/2011

SLOVO ÚVODEM

Svoboda M. 

M. J. Day, M. C. Horzinek,D. R. Schultz

CÍLE VYDÁNÍ VAKCINAČNÍCH DOPORUČENÍ

HLAVNÍ POSLÁNÍ VAKCINACE MALÝCH ZVÍŘAT

VAKCINAČNÍ DOPORUČENÍ V CHOVECH PSŮ

VAKCINAČNÍ DOPORUČENÍ V CHOVECH KOČEK

VAKCINACE V PODMÍNKÁCH ÚTULKŮ

ÚVAHY OBECNÉHO CHARAKTERU

PŘÍLOHA 1 – ZÁKLADNÍ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍCH PSA A KOČKY

PŘÍLOHA 2 - ČASTÉ OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE IMUNOPROFYLAXE

PŘÍLOHA - OBRAZOVÁ PŘÍLOHA NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFEKCÍ PSŮ A KOČEK

 

INTRODUCTORY WORD

Svoboda M.

M. J. Day, M. C. Horzinek,D. R. Schultz

The Purpose of Guidelines

Current Issues in Small Animal Vaccinology

Canine Vaccination Guidelines

Feline Vaccination Guidelines

Vaccination in the Shelter Environment

General Considerations

Appendix I. - Canine and Feline Infectious Disease Fact Sheets

Appendix II. - Frequently Asked Questions

Appendix III. - Image Bank for Major Canine and Feline Infectious Diseases

 

5/2011

SLOVO ÚVODEM

Luňák F.

SPINÁLNÍ MENINGIOM U PSA

Nejez R., Čada F., Fictum P., Škorič M.

TIBIAL TUBEROSITY TRANSPOSITION-ADVANCEMENT (TTTA): KAZUISTIKA

Hnízdo J., Růžička M.

OBOUSTRANNÁ RUPTURA PŘEDNÍHO ZKŘÍŽENÉHO VAZU ŘEŠENÁ METODOU TPLO (OSTEOTOMIÍ VYROVNÁVAJÍCÍCH SKLON TIBIÁLNÍHO PLATÓ)

Luňák F.

INTRAMURÁLNÍ EKTOPICKÝ URETER U FENY

Vlašín M., Fichtel T., Smolova J., Husník R., Proks P., Kohout P.

 

INTRODUCTORY WORD

Luňák F.

SPINAL MENINGIOMA IN A DOG

Nejez R., Čada F., Fictum P., Škorič M.

TIBIAL TUBEROSITY TRANSPOSITION-ADVANCEMENT (TTTA): A CASE REPORT

Hnízdo J., Růžička M.

BILATERAL CANINE CRANIAL CRUCIATE LIGAMENT RUPTURE SOLVED BY TPLO TECHNIQUES (TIBIAL PLATEAU LEVELING OSTEOTOMY)

Luňák F.

INTRAMURAL ECTOPIC URETER IN A BITCH

Vlašín M., Fichtel T., Smolova J., Husník R., Proks P., Kohout P.

6/2011

SLOVO ÚVODEM

Fiedler M.

DIAGNOSTICKÝ PŘÍSTUP A TERAPIE PŘI NEDOMYKAVOSTI MITRÁLNÍ CHLOPNĚ

Fiedler M

ANESTÉZIE KARDIOLOGICKÝCH PACIENTŮ

Novák V., Štochlová P.

VÝSKYT HEMANGIOSARKÓMU S NEUROLOGICKÝMI DEFICITMI – DETEKCIA INTRAKRANIÁLNEHO KRVÁCANIA, POPIS PRÍPADU

Kustra L, Vlach, D.

VÝZNAM MĚŘENÍ QT INTERVALU V KLINICKÉ PRAXI

Agudelo F. C., Schánilec P., Gregorová D.

INTRODUCTORY WORD

Fiedler M.

DIAGNOSTIC APPROACH AND THERAPY FOR MITRAL VALVE INCOMPETENCE

Fiedler M.

ANAESTHESIA OF CARDIOLOGIC PATIENTS

Novák V., Štochlová P.

OCCURRENCE OFHEMANGIOSARCOMA WITH NEUROLOGICAL DEFICITS – DETECTION OF INTRACRANIAL BLEEDING, A CASE DESCRIPTION

Kustra L, Vlach, D.

THE IMPORTANCE OF MEASURING THE QT INTERVAL IN CLINICAL PRACTICE

Agudelo F. C., Schánilec P., Gregorová D.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down