14.10.2003 | 09:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ochránci prosazují zákaz farmových chovů šelem

Do novely zákona na ochranu zvířat proti týrání, jehož parlamentní schvalování je plánováno na příští týden, prosazuje občanské sdružení Svoboda zvířat, za podpory ostatních NNO na ochranu zvířat a laické a odborné veřejnosti zákaz chovů šelem pro využití jejich produktu (v § 9) s přechodnou dobou od r. 2010, jako nejpřímější řešení ochrany šelem před využíváním, které je pro ně spojeno se systematickým fyzickým a psychickým poškozováním. Tento návrh se týká výhradně živnostenských chovů masožravých druhů tzv. kožešinových zvířat.

Odborné studie, sledující hlavní kožešinové druhy - norky americké, lišky obecné a lišky polární ve farmových chovech, poukazují na závažné problémy zvířat způsobené jak ustájením, tak technologiemi chovu. V komerčních podmínkách se přes dlouhodobé snahy tyto problémy dosud nikde nepodařilo odstranit. Také proto v šesti evropských zemích přistoupili k legislativnímu omezení a ukončení těchto chovů; minimálně ve třech dalších zemích k tomu směřují.
Přes veškeré argumenty zastánců těchto chovů, jsou pro jejich zákaz podmínky i v České republice.
Ministerstvo zemědělství ve svém stanovisku ze dne 4. 9. 2003 pro jednání ZEV nad novelou zákona nenašlo proti tomuto návrhu jiný argument než čistě ekonomický.
Kožešinová zvířata jsou v České republice legislativně klasifikována jako hospodářská zvířata a jejich živnostenský chov je živností ohlašovací, volnou, tzn. že k jeho zahájení není nutné povolení, ani prokázání odborné způsobilosti chovatele.
Avšak provoz chovu zvláště těchto specifických, nedomestikovaných zvířat vyžaduje nejen dostatečné finanční prostředky, ale poměrně dobré schopnosti chovatele, mimo jiného v diagnostice onemocnění zvířat, znalostech veterinární a hygienické péče atd.
Podle o. s. Svoboda zvířat tyto nároky nesplňuje v ČR většina chovů. Vyskytují se v nich více či méně závažné nedostatky, které - tak jako např. v případě liščí farmy v Milevsku – vedou k vážnému ohrožování chovaných zvířat. Bohužel v praxi zůstávají takovéto nedostatky bez postihu příslušného úřadu SVS, protože produkci kožešin jako nepotravinové suroviny, nebývá obecně věnována taková pozornost jako v případě potravin.
S ohledem k současným ekonomickým problémům většiny tuzemských chovatelů nelze v budoucnu počítat s opatřeními, které by odstranily výše zmíněné problémy a nedostatky v současných farmových chovech tzv. kožešinových zvířat.
Jedinou překážkou zákazu tohoto podnikání jsou čistě komerční zájmy.
Současných registrovaných osmi velkých (činná kapacita nad 500 zvířat) farmových chovů masožravých kožešinových zvířat, živí necelých 20 zaměstnanců. Celková produkce kožešin u nás tvoří jen zhruba 0,03% hrubého zemědělského produktu. Vedle oficiálně prokázaného poškozování zvířat chovy způsobují nemalé problémy veterinářům a ekologům, především úniky zvířat z farem do volné přírody.
Přestože většina farmových chovů masožravých kožešinových zvířat u nás se dnes zdá spět k postupnému zániku – chovatelé si stěžují na vysoké provozní náklady, špatný odbyt a nejistou budoucnost – nelze ponechat vyřešení problému zvířat v samovolném zániku chovů - z důvodů snižování kvality péče o zvířata, hygieny a veterinární ochrany chovů.

Zákaz by se tedy přímo dotýkal několika desítek chovatelů, s přechodnou dobou do 1. 1. 2010.
Dopady na související podnikatele budou podobné jako dopady v důsledku zvýšené ochrany životního prostředí.
Návrh na zákaz chovu šelem pro hospodářské účely, podporuje Unie Českých a Slovenských zoologických zahrad a řada tuzemských odborníků zoologie.
V rámci parlamentního 2. čtení novely zákona na ochranu zvířat jedná o.s. Svoboda zvířat s poslanci o podpoře tohoto návrhu.
www.svobodazvirat.cz/protisrsti

Za o.s. Svoboda zvířat
je v této věci k dispozici
Ing. Jan Lorenc; kontakt: 737 443 994; szpraha@volny.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down