Ochránci ptáků podali v Bruselu stížnost

Česká společnost ornitologická si stěžuje na vládu kvůli jihočeským rybníkům.

Ochránci podali stížnost Evropské komisi minulý týden – na Českobudějovických rybnících a rybníku Dehtář chybí ochrana ptáků. Obě jihočeské lokality patří na seznam ptačích oblastí evropské soustavy Natura 2000, které vláda dosud nevyhlásila, ačkoli měly existovat už v den vstoupení České republiky do Evropské unie. Spory ohledně způsobu hospodaření v oblastech vedou ochránci přírody s rybáři.
Na Českobudějovických rybnících pravidelně hnízdí početně významné populace kvakoše nočního, rybáka obecného a slavíka modráčka. Oblast slouží také jako významné tahové shromaždiště pro husu velkou a kopřivku obecnou. Na Dehtáři jsou hnízdiště rybáka obecného a na podzim se tam shromažďují husy velké. Současně ale rybníky slouží k chovu ryb.
Ministerstvo životního prostředí jedná s ministerstvem zemědělství a vlastníky pozemku, kterým vysvětluje podrobné podmínky ochrany tohoto území. V Bruselu podali ochránci ptactva už dříve stížnost také kvůli oblasti Heřmanský stav. Tuto lokalitu vláda nevyhlásila ptačí oblastí kvůli výstavbě průmyslové zóny. V případě, že komise uzná argumenty ochranářů, vyzve vládu k nápravě stavu, pokud se tak nestane, hrozí státu vysoké sankce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *