Ochranná atmosféra neochraňuje?

Ale ano, ochranná atmosféra, ve které jsou udržovány balené potraviny živočišného původu dokáže významně prodloužit dobu jejich údržnosti. Tím se rozumí trvanlivost výrobku při zachování stanovených požadavků na jeho jakost a zdravotní nezávadnost po určitou dobu za definovaných podmínek.

Využívání ochranné atmosféry v současné době zažívá velký rozmach především na základě požadavků velkých obchodních řetězců a konečně i spotřebitelů.
Obecně lze říci, že „finta“ ochranné atmosféry spočívá v tom, že na rozdíl od normálního atmosférického vzduchu, kde je 16 % kyslíku by v ochranné atmosféře pro balené masné ale i mléčné výrobky neměl být kyslík prakticky žádný a oxidu uhličitého kolem 20 – 30 % (záleží na výrobku). Množství do 100 % tvoří plynný dusík. V atmosférickém vzduchu je pro srovnání oxidu uhličitého hluboko pod jedno procento (0,004 %), ovšem s výjimkou tzv. Psích jeskyní v Itálii, kde tento oxid vyvěrá ze země, drží se v jeskyni při zemi a přítomní psi hynou nedostatkem kyslíku, který oxid uhličitý vytěsní do vyšších vrstev.
Nepřítomnost kyslíku v ochranné atmosféře balených potravinářských výrobků brání, aby probíhaly oxidační procesy – to znamená, že se výrobek „nekazí“, má stálou barvu a déle vydrží.
Státní veterinární ústav v Jihlavě provedl vyšetření celkem 49 mléčných a masných výrobků od 29 různých výrobců z celé ČR s proměnlivým výsledkem, u celé řady byly zjištěny nedostatky. Celkem tedy bylo zjištěno, že ze 49 výrobků u dvacítky lze oprávněně pochybovat, že by doba trvanlivosti uvedená na obalu mohla být dodržena. Obsah kyslíku, který má být nižší než 1 % se pohyboval mnohem výše.
Podle slov Milana Maleny, vedoucího odboru hygieny Státní veterinární správy ČR, se orgány veterinárního dozoru nyní intenzívně zaměřují na kontroly dodržování podmínek, které výrobce uvádí na obalu. Jde o to, aby zákazník za své peníze dostával odpovídající kvalitu, a aby také nedodržením podmínek ochranné atmosféry nedocházelo ke znehodnocení potravin.
Takže posuzování ochranné atmosféry, které je využíváno ke zvýšení údržnosti potravin, je další oblastí, kterou orgány státního veterinárního dozoru sledují a nyní tak budou činit ještě ve větší míře. Kdo nedodrží podmínky uvedené na obalu výrobku, ten se dopouští klamavého označení a může být postižen i citelnou pokutou.

Komentáře ke článku 1

  • M. Blažek

    Je možné, že je v pořádku balená šunka v nafouknutém balení, tedy budící dojem, že tam přibylo plynu, ačkoli balíček je ještě v záruce a uložený v ledničce? Kde se tam berou plyny bez kvasných procesů? Nevzpomínám si, že by objem byl tak veliký v obchodě, takový bych nikdy nekoupil.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *