Odbornou přípravu pro klasifikaci jatečně upravených těl

zajišťuje ministerstvo zemědělství prostřednictvím Výzkumného ústavu živočišné výroby Praha – Uhříněves

Kdo splní přesně stanovené podmínky podle vyhlášky č. 112/ 2001 je na nejlepší cestě stát se klasifikátorem jatečně upravených těl podle systému SEUROP, povinného pro prasata od dubna r. 2004 a pro skot a ovce od r. 2005.
Příprava se skládá z přednášek a praktického výcviku. Na závěr je třeba složit odbornou zkoušku, která má rovněž dvě části. Po testu z teoretických znalostí následuje popis jatečného těla a vlastní měření. Adept se musí předvést na minimálně 20 jatečných půlkách, přičemž je hodnocena přesnost i rychlost jeho výkonu. Teprve pak vydá MZe uchazeči osvědčení o odborné způsobilosti. K tomu je ovšem třeba předložit i doklad o ukončení střední školy (nebo středního odborného učiliště) a potvrzení o dvouleté praxi v oboru chovu hospodářských zvířat nebo zpracování masa. Ze 320 absolventů je absolutní většina zaměstnanců jatek a masokombinátů (300). Zbytek představují zaměstnanci z odbytového družstva Agropork nebo zemědělské praxe. V zemích EU je asi 70 % klasifikátorů čistě neutrálních. Vedle nich ale najdeme i reprezentanty zpracovatelů. Ve Francii jsou klasifikátory naopak výhradně zástupci zemědělců. Praxe pod vedením VÚŽV se uskutečnila na velkých porážkách v Kostelci u Jihlavy, Plané nad Lužnicí, Chebu a České Skalici. Z menších provozů byly v permanenci jatky společnosti Agroprim Všetice.
Jatečně upravená těla s tzv. přejímací hmotností 60 až 120 kg se zařazují do tříd jakosti na základě stanovení podílu svaloviny. Na jatkách s týdenní porážkou do 400 kusů lze podíl svaloviny stanovit dvoubodovou metodou s použitím elektromechanického měřítka, v EU je tento způsob povolen jen do porážky 200 kusů týdně. Ve větších provozech pak používá klasifikátor přístroje, ať už na podkladě vpichových sond nebo ultrazvuku. Proškolený odborník kromě zařazení jatečně upraveného těla do třídy jakosti označí každou půlku prasete na kůži kýty nebo zadní nožičky, přičemž písmena nebo číslice musí být minimálně dva centimetry vysoké. O provedené klasifikaci vystaví klasifikátor protokol – zpracovává ho vždy pro celou skupinu jatečných zvířat od jednoho dodavatele, poražených v jednom dnu. Teoretickou přípravu má za sebou také 90 uchazečů o získání osvědčení pro klasifikaci jatečných těl skotu. Polovina z nich se školila v praxi, na linkách v Poličce, v Roudnici nad Labem, Kostelci u Jihlavy, Studené a Plané nad Lužnicí. Posuzování je v tomto případě subjektivní a zařazení do tříd závisí na dvou hodnotách: zmasilosti (osvalení, šest tříd – SEUROP) a protučnění (třídy 1 až 5). Provádět státní dozor mohou orgány Státní veterinární správy ČR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *