09.06.2003 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odrohovávat dospělý skot je diskutabilní

Státní veterinární správa ČR v souvislosti s nevídaným veterinárním zákrokem na Klatovsku upozorňuje, že odrohovávat skot v dospělém věku je možné jedině z velmi závažných a odborně obhajitelných důvodů, a to vždy při lokálním znecitlivění, popřípadě při celkové anestezii a za podmínek, kdy je zajištěno následné důsledné ošetření. Za takovýto zákrok lze velmi těžko považovat odrohování skotu v Dolanech, kdy bylo údajně argumentováno tím, aby se skot na pastvě netrkal.

Tento případ, kdy bylo údajně bez znecitlivění odrohováno kolem 150 krav, řeší Okresní veterinární správa v Klatovech, a to jako možné porušení zákona č. 246/1992 Sb. (zákona na ochranu zvířat proti týrání), na jehož dodržování orgány veterinární správy v oblasti veterinární péče vykonávají dozor. Pokud jde o vlastní výkon odrohování soukromým veterinárním lékařem, je především on sám osobně zodpovědný za jeho provedení. A dále je to Komora veterinárních lékařů, která ze zákona dohlíží na dodržování zákonů a etických norem ze strany jejích členů při výkonu profese. Bez členství v Komoře veterinárních lékařů nelze povolání soukromého veterinárního lékaře vykonávat.
Připomínáme, že obvyklá praxe je taková, že když už, tak se smí odrohovávat telata podle zákona na ochranu zvířat proti týrání, a to pouze do stáří osmi týdnů, kdy se teprve vytváří pučnice, ze které vyrůstá kostní základ na němž posléze roh roste. Tento zákrok smí provádět jen osoba k tomu způsobilá a provádí jej nejčastěji elektrickým kauterem a samotný zákrok trvá několik vteřin.
Takovýto zákrok v dospělosti je velmi náročný, pro zvíře stresující a i při znecitlivění, popřípadě anestézi znamená velký zásah do organismu zvířete. Dochází k velkému krvácení, je i riziko sepse. Proto se k odrohování dospělých kusů přistupuje jen ze závažných důvodů, v případě poranění, nebo jde-li o mimořádně agresívní kus.
Každopádně lze jen velmi těžko obhájit odrohování celého stáda. Samozřejmě je možné, že když se na pastvu vypustí několik skupin, které se ze stáje neznají, může docházet k potyčkám zvířat. Nedochází však k poraněním, které by odůvodňovalo takový brutální zásah a v takovém rozsahu, jako se to událo v Dolanech.
Dobrý chovatel umí sestavit pastevní stádo tak, aby k případným kontroverzím mezi zvířaty nedocházelo.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down