21.12.2001 | 09:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ohlasy na publikované články - Malachitová zeleň

Doc. A. Hera, Dr. J. Škaloud
ÚSKVBL Brno

Toto sdělení je reakcí na článek „Rizika používání malachitové zeleně v rybářství“, autorů Máchová J., Svobodová Z. a Svobodník J., uveřejněný v časopise Veterinářství 3/2001 na stránce 131-135. Autoři ve svém článku erudovaným způsobem hodnotí problematiku používání malachitové zeleně u ryb a v závěru navrhují registraci této chemické látky. S tímto závěrem lze plně souhlasit, neboť používání jakýchkoli neregistrovaných látek za účelem léčby nebo prevence onemocnění vyskytujících se u potravinových zvířat je v rozporu s platnými právními předpisy kterými se sleduje, aby v potravinách živočišného původu nebyla žádná nekontrolovaná rezidua veterinárních léčiv.
U malachitové zeleně tedy nejede ani tak o její zákaz, ale o to, že její používání u potravinových zvířat vůbec povoleno není. Jinými slovy řečeno, v České republice nikdo o legalizaci jejího používání, včetně dalších chemických látek, k léčbě ryb nepožádal.
V této souvislosti je třeba připomenout, že všechny přípravky a látky používané u zvířat nebo přicházející do styku se zvířaty musí být před uvedením do oběhu autorizovány, tj. registrovány,1 pokud jde o veterinární léčivé přípravky (léčiva) nebo schváleny,2 jedná-li se o veterinární přípravky, pověřeným orgánem státní správy - Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. Veterinárními léčivy jsou všechny léčivé látky nebo jejich směsi anebo léčivé přípravky, které jsou určeny k podání zvířatům. Léčivými látkami se rozumí látky přírodního nebo syntetického původu, zpravidla s farmakologickým, či imunologickým účinkem nebo ovlivňující metabolizmus.
Proces registrace představuje posouzení a vyhodnocení jakosti, neškodnosti i účinku léků, na základě nejnovějších poznatků. Hodnocení neškodnosti veterinárních léčiv zahrnuje vedle sledování vlastní neškodnosti pro zvířata, také sledování reziduí léčivých látek v potravinách živočišného původu a případných dopadů používání veterinárních léčiv na životní prostředí. Zvláštní právní předpisy pak stanovují maximální limit reziduí což je maximální množství reziduí (MRL) veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek vyplývající z jejich použití v živočišné výrobě, které je přípustné v surovině živočišného původu nebo na surovině živočišného původu.
Právní odpovědnost za základní atributy léčiv, tedy za jakost, neškodnost a účinnost, má jejich výrobce, přesto je ale požadována určitá odpovědnost i od dalších subjektů podílejících se na uvedení nového léku do oběhu, tj. od jeho výzkumu, přes výrobu a distribuci až po jeho používání, včetně těch, kteří schvalují – registrují jeho uvedení do oběhu. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že léčiva jsou hodnocena a sledována z mnoha různých pohledů soustavně.
Veterinární lékař smí k prevenci, léčení a mírnění chorob, určení diagnózy (pokud se jedná o přípravek přicházející do přímého kontaktu s tělem zvířete) a k ovlivnění fyziologických funkcí zvířat použít pouze registrovaná léčiva.
Pokud však pro určité onemocnění není registrován žádný léčivý přípravek, smí veterinární lékař sám a nebo na jeho přímou osobní odpovědnost další osoby, použít u zvířete nebo u malého počtu zvířat v konkrétním chovu veterinární přípravek, který byl výjimečně pro tuto situaci na základě předpisu veterinárního lékaře připraven v souladu s platnými právními předpisy lékárnou, ale to za předpokladu, že přípravek, pokud je podáván zvířatům, jejichž maso nebo produkty jsou určeny pro lidskou spotřebu, obsahuje pouze takové látky, které smí být obsaženy v registrovaných veterinárních léčivých přípravcích určených pro daný druh zvířat a pokud veterinární lékař stanoví přiměřenou ochrannou lhůtu, aby zajistil, že potraviny získané z ošetřených zvířat neobsahují rezidua, která mohou představovat nebezpečí pro spotřebitele.
Ve výjimečných případech pokud pro dané onemocnění není registrovaný žádný léčivý přípravek, může SVS ČR na základě žádosti uživatele, výjimečně povolit používání neregistrovaných veterinárních léčivých přípravků zejména z důvodu, aby nedocházelo k nepřiměřenému utrpení zvířat a to za dodržení zvláštních podmínek a ustanovení.
Rybářství je svým charakterem výjimečné a specifické, přesto i v této oblasti platí pro použití léčivých látek všechny právními předpisy podložené náležitosti, kterými je zabezpečeno získávání kvalitních a zdravotně nezávadných potravin.
-------------------------------
1. Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 149/2000 Sb. a zákona č. 153/2000 Sb. (dále jen „zákon 79/1997 Sb.“).
2. Zákona č.166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů.
3. Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.
4. Vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv (MRLs).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down