OIE: vzteklina už v ČR není!

Dobrou zprávu obdržel Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, v těchto dnech z OIE, Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat, že Česká republika je zařazena na seznam zemí prostých vztekliny.

Vzteklina patří mezi nebezpečné zoonózy, tj. nákazy přenosné ze zvířat na člověka. Pro člověka může být onemocnění vzteklinou smrtelné, jde tedy o dobrou zprávu i z hlediska zdraví lidí.
Státní veterinární správa ČR předložila tomuto úřadu sídlícímu v Paříži žádost o uznání statutu země prosté vztekliny s tím, že poslední výskyt byl u nás zaznamenán 19. dubna 2002; systematicky se u nás provádí vakcinace volně žijících lišek a vyšetřují se všechny podezřelé případy onemocnění zvířat, ze kterých by se dalo usuzovat na onemocnění vzteklinou.
V Office international des épizooties naši žádost pečlivě prošetřili a shledali, že je opravdu důvod, proč vyhovět. Podle Josefa Holejšovského je to obrovský úspěch systému našeho státního veterinárního dozoru a úspěch plošné vakcinace volně žijících lišek, který praktikujeme od roku 1989. Nyní však nelze s vakcinací náhle přestat, podle zkušeností například ze sousedního Německa je nutné ve vakcinaci pokračovat, zejména v oblastech, kde by mohlo dojít k zavlečení, například z Polska či Slovenska.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *