Olomoucké hematologické dny

s mezinárodní účastí proběhnou od 31. 5. 2006 do 3. 6. 2006.

V oboru transplantace budou zastoupeny zajímavé přednášky na téma: Konfirmační vyšetření hla shody u nepříbuzných dárců hematopoetických kmenových buněk (hsc), Pozdní kardiální následky po alogenní transplantaci krvetvorné tkáně u nemocných s hematologickou malignitou, Individuálně oddálené podání filgrastimu po autologní transplantaci krvetvorných buněk u nemocných s maligním lymfomem – výsledky prospektivní randomizované multicentrické studie, Plasticita kmenových buněk a karcinogeneze, Súvislosti kvality transplantátu periférnych krvotvorných buniek (pkb) a bunkovej koncentrácie – pohľad po 10 rokoch, Biochemické markery a hodnocení kardiotoxicity v peritransplantačním období u akutních leukémií, Monitorace herpesvirů u dětských a dospělých pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk, Mibi spect/fdg pet myokardu: můžeme předpovědět úpravu funkce v infarktovém ložisku po autologní transplantaci mononukleárních buněk kostní dřeně?, Transplantace autologních mononukleárních buněk kostní dřeně cestou koronární arterie u pacientů s akutním infarktem myokardu, Použití rituximabu v léčbě ebv (virus epstein-barrové) infekce po alogenní transplantaci, zkušenosti jednoho centra, Současné místo vysokodávkované terapie s podporou kmenových buněk u autoimunitních chorob, Alogenní transplantace po nemyeloablativním režimu s fludarabinem, busulfanem a atg u 20 pacientů s chronickou myeloidní leukémií, Intraarteriální aplikace imunosupresiv u pacientů s těžkou střevní a jaterní gvhd, Má relaps po allogenní transplantaci naději na vyléčení?, Vyhledávání potencionálních dárců kostní dřeně v rodině pacienta aj.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *