Opatření EU proti šíření katarální horečky ovcí

Komise uvedla v srpnu znovu v platnost rozhodnutí 2006/577.

Opatření spočívají v zákazu přesunu zvířat, vajíček a embryí (nikoli masa) ve 150 km ochranné zóně Lucemburska, většiny Nizozemí, Belgie a části Německa. Komise potvrdila výskyt nákazy v Belgii a Německu poblíž hranic s Nizozemím, kde byla katarální horečka potvrzena již dříve. Žádné z laboratoří (Velká Británie, Francie) se dosud nepodařilo virus izolovat; pravděpodobným původcem je kmen 2, který byl zřejmě do severní Evropy zavlečen ilegálním dovozem nakaženého zvířete. Poslední podezření na výskyt nákazy připadá na Francii.
Farmářům, kteří musí nuceně porazit dobytek, bude 50 % uhrazeno příslušným členským státem, 50 % komisí.
Rozhodnutí týkající se katarální horečky vydaná v r. 2006:
Rozhodnutí [2006/268/ES], kterým se mění rozhodnutí [2005/393/ES], pokud jde o uzavřená pásma u katarální horečky ovcí v Itálii
OJ L 98, 06.04.2006, s. 75
Rozhodnutí [2006/273/ES], kterým se mění rozhodnutí [2005/393/ES], pokud jde o uzavřená pásma u katarální horečky ovcí ve Španělsku
OJ L 99, 07.04.2006, s. 35
Rozhodnutí 2006/572/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma u katarální horečky ovcí ve Španělsku a Portugalsku
OJ L 227, 19.08.2006, s.60
Rozhodnutí 2006/577/ES o některých ochranných opatřeních proti katarální horečce ovcí
OJ L 229, 23.08.2006, s.10
EU Food Law, 2006, 268, s. 19-20

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *