03.06.2013 | 09:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Opatření k ochraně proti zavlékání a rozšiřování plžů rodu Pomacea

Státní rostlinolékařská správa vydala obecně závazný právní předpis ve formě nařízení Státní rostlinolékařské správy, jímž nařídila mimořádná rostlinolékařská opatření k ochraně proti zavlékání a rozšiřování sladkovodních plžů rodu Pomacea

 

   

 
Evropská komise přistoupila na základě výsledků analýzy rizika plže Pomacea insularum, kterou vypracovalo Španělsko a vědeckého stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) k přijetí prováděcího rozhodnutí Komise č. 2012/697/EU. Tento předpis stanovuje opatření, která mají zabránit zavlečení a rozšiřování plžů rodu Pomacea do Evropské unie a v rámci jejího území.  
Státní rostlinolékařská správa v souladu s výše uvedeným rozhodnutím EK vydala nařízení, kterým mimo jiné stanovila opatření při dovozu rostlin, které jsou určeny k výsadbě a rostou pouze ve vodě nebo v půdě trvale nasycené vodou ( tzv. náchylné rostliny).  „Tyto rostliny mohou být dováženy ze třetích zemí jen za předpokladu, že byly rostlinolékařskou službou vyvážejícího státu shledány před vývozem jako prosté plžů rodu Pomacea,“ objasňuje ředitel SRS Zdeněk Mach. Tato informace musí být uvedena v kolonce Dodatkové prohlášení na připojeném rostlinolékařském osvědčení. „Náchylné rostliny jsou s výjimkou osiva rovněž zkontrolovány inspektory Státní rostlinolékařské správy při dovozní rostlinolékařské kontrole, která musí ověřit, že rostliny nejsou napadeny plži,“ dovysvětluje záležitost Zdeněk Mach.
Nařízení také definuje opatření při přemisťování náchylných rostlin z území EU, kde již byl potvrzen výskyt plžů rodu Pomacea(tzv. vymezené oblasti) do oblastí prostých (tzv. nevymezené oblasti). V těchto případech musí být rostliny opatřeny rostlinolékařským pasem.
Nařízení Státní rostlinolékařské správy o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování plžů rodu Pomacea (Perry) také stanovuje, jaká opatření mají být přijata, pokud bude na základě výsledků průzkumů potvrzen výskyt plžů rodu Pomacea  na polích nebo ve vodních tocích v rámci České republiky. Na výskyt nebo jen podezření z výskytu těchto plžů na polích nebo ve vodních tocích se rovněž vztahuje oznamovací povinnost rostlinolékařské správě.
Sladkovodní plži rodu Pomacea (Perry), jsou původem z Jižní a Střední Ameriky, části Karibské oblasti a jihovýchodu USA. Obývají stojaté vody, vodoteče s nízkým průtokem, mokřady a bažiny s vodními rostlinami vyrůstajícími nad hladinu. Rychle rostou a mají vysoký reprodukční potenciál, což přispívá k jejich úspěšné invaznosti. Plži tohoto rodu způsobují závažné škody na vodních rostlinách. Hlavním způsobem možného průniku plžů na území ČR je mezinárodní obchod s rostlinami, které mohou růst jen ve vodě nebo v půdě, která je trvale nasycena vodou a pocházejí ze zemí, kde se tito plži vyskytují.
Zdroj: www.srs.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down