Opatření k ochraně státního území ČR před zavlečením aviární influenzy

v souvislosti s rozhodnutím Komise č. 2005/759/ES ze dne 27. října 2005

Jediným místem vstupu živých ptáků v zájmovém chovu dovážených ze třetích zemí na území České republiky je veřejné mezinárodní letiště Praha-Ruzyně. Zakazuje se vstup živých ptáků v zájmovém chovu dovážených ze třetích zemí na území České republiky jinými místy vstupu. Tito ptáci podléhají v místě vstupu kontrole dokumentů a kontrole totožnosti prováděné pracovníky Městské veterinární správy v Praze na Pohraniční veterinární stanici Letiště Praha-Ruzyně. Na základě výsledku veterinární kontroly provedené v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí Komise č. 2005/759/ES ze dne 27. října 2005, o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků v některých třetích zemích a přesunů ptáků ze třetích zemí doprovázených svými majiteli, doručí Městská veterinární správa v Praze celnímu úřadu doklad osvědčující výsledek veterinární kontroly, na jehož základě celní úřad postupuje při propouštění těchto ptáků do navrženého režimu. Tato mimořádná veterinární opatření se nevztahují na vstup živých ptáků v zájmovém chovu dovážených svými majiteli z Andory, Faerských ostrovů, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, San Marina a Švýcarska.

V současnosti je příslušnými rozhodnutími Komise zakázán dovoz ptáků do ČR mimo drůbež:
1) pro obchodní účely (automaticky přejímáno z Evropské komise přes Pohraniční veterinární stanici)
2) fyzickými osobami do pěti kusů; zákaz neplatí, pokud ptáci splňují jeden z následujících podmínek:
– ptáci jsou 30 dní před nebo 30 dní po dovozu v karanténě
– jsou vakcinováni
– mají negativní vyšetření na virus H5N1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *