26.04.2002 | 08:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Opět o transportech zvířat

Přestože se České republiky zbytečné transporty jatečných zvířat vedoucí přes celou Evropu prakticky nedotýkají, považuje Státní veterinární správa ČR za vhodné vyjádřit souhlas s těmi, kdo s nimi nesouhlasí.

K celoevropské kampani za zastavení přepravy hospodářských zvířat určených na jatka nebo výkrm na dlouhé vzdálenosti lze říci, že takovéto odborně a argumenty podložené akce mohou věci opravdu prospět. Josef Holejšovský, ústřední ředitel SVS ČR, opakovaně o nevhodnosti a problémech s dlouhými transporty jatečných zvířat přes celou Evropu na různých místech hovořil. Pakliže je EU zakáže, popřípadě razantně omezí, bude to Státní veterinární správa ČR považovat částečně i za svůj úspěch.
Při této příležitosti je na místě znovu ocenit všechny organizace, které se snaží na nedostatky, závady a překračování zákonů i zásad normální slušnosti upozorňovat. Na příkladu kampaně proti zbytečným transportům jatečných zvířat na dlouhé vzdálenosti je vidět, že úspěchu lze dosáhnout jedině s odbornými znalostmi a ve spolupráci s orgány veterinárního dozoru jednotlivých zemí, kterých se to týká.
Snad při této příležitosti stojí za zmínku uvést některá fakta o kontrole přepravy zvířat u nás.
V loňském roce inspektoři veterinárních správ uskutečnili 2 391 kontrol týkajících se téměř osmi milionů zvířat. Nedostatky zjistili ve 39 případech. Ve 20 případech byla uložena nápravná opatření, devatenáct bylo řešeno ve správním a přestupkovém řízení. Nejčastějšími problémy ve vnitrostátní přepravě jsou špatné zacházení při nakládání a vykládání, používání nevhodných nakládacích ramp, dopravních prostředků a přepravování většího množství zvířat na ploše.
V mezinárodní přepravě, tedy zejména tranzitu jatečných koní, o které v našem případě jde zejména, a to v úseku asi 40 km přes ČR z Polska na Slovensko, došlo k velkému poklesu. Tranzit kles z v minulých letech obvyklých devadesáti tisíc téměř na polovinu, protože byla po vzájemné dohodě veterinárních služeb zpřísněna kontrola jak u nás, tak i v Polsku, Slovensku, Maďarsku a Slovinsku.
Šéf Státní veterinární správy Josef Holejšovský již několikrát deklaroval, že prosazujeme zásadu nepřepravovat jatečná zvířata déle než 8 hodin, ale přepravovat jen maso a nabízel k dispozici i naše porážkové kapacity.
Jiří Dousek, předseda Výboru pro ochranu hospodářských zvířat Ústřední komise pro ochranu zvířat lituje, že nebyla poslanci přijata novela zákona na ochranu zvířat proti týrání: „Pro zlepšení podmínek přepravy zvířat a možnost zlepšení kontroly byl předložen návrh novely zákona na ochranu zvířat, který zahrnoval v daném směru všechny zásady předpisů EU, včetně odborné přípravy osob a materiálního vybavení a registrace přepravců. Poslanecká sněmovna však návrh novely nepřijala a proto dosud chybí v našich předpisech řada konkrétních údajů, podle nichž by bylo možné uskutečňovat lepší prevenci nebo stíhat důsledněji osoby, které předpisy porušují.“

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down