26.10.2020 | 09:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Osteochondrální protéza jako řešení komplikované osteochondrózy ramenního kloubu

Hnízdo, J., Vomáčka J., Pomahač O. Osteochondrální protéza jako řešení komplikované osteochondrózy ramenního kloubu. Osteochondral prosthesis as a treatment for complicated osteochondrosis in the shoulder joint. Veterinární klinika 2020;17(5):173-179.

Souhrn

Článek popisuje první zkušenosti autorů s aplikací osteochondrální protézy (SynAcart, Arthrex, USA) při řešení velice rozsáhlých nebo terapeuticky rezistentních osteochondróz skapulohumerálního kloubu u psa. Jedná se o revizi výsledků u tří pacientů s celkem pěti implantacemi. U jednoho pacienta byl oboustranně aplikován implantát s průměrem 10 mm, v ostatních případech protéza s průměrem 15 mm. Pooperační management byl jednotný. U všech pacientů byla provedena rentgenová kontrola 6. týden a 5. až 7. měsíc po zákroku, současně s CT kontrolou. Do čtyř týdnů po zákroku nevykazovali pacienti buď žádné nebo minimální kulhání. V jednom případě byla umožněna kontrolní artroskopická revize šestý měsíc po zákroku. Ve všech případech byla ve střednědobém horizontu potvrzena stabilita implantátu, bez náznaku migrace. Artroskopicky byl kloub bez zánětlivých změn a chrupavka v bezprostředním okolí implantátu byla fyziologická. Implantát byl vizuálně stabilní bez známek opotřebení. Článek je teprve druhou publikovanou klinickou studií pro použití osteochondrální protézy při řešení skapulohumerální osteochondrózy. Z omezeného počtu případů a střednědobých výsledků nelze dělat zatím konkrétní závěry. Ve vybraných případech může tato technika ovšem představovat dobré a funkční řešení.

Summary

The article describes the author's first experience with the application of an osteochondral prosthesis (Synacart, Arthrex USA) for the treatment of very large or therapeutically resistant osteochondrosis of the scapulohumeral joint in a dog. This is a review of the results in three patients with a total of five implantations. In two patients, an implant with a diameter of 15 mm was applied; in one case a prosthesis with a diameter of 10 mm. The postoperative management was identical. All patients underwent an X-ray control at six weeks and five to seven months after surgery, along with a CT scan. Within four weeks after surgery, patients showed either no or minimal gait anomalies. In one case, arthroscopic revision was performed six months after the procedure. In all cases, the stability of the implant was confirmed in the mid-term follow up, with no signs of implant loosening. Arthroscopically, the joint was free of inflammatory changes and the cartilage in the immediate vicinity of the implant was physiological. The implant was visually stable with no signs of mechanical wear. The article is the second published clinical study on the use of osteochondral prosthesis for the solution of scapulohumeral osteochondrosis. From the limited number of cases and medium-term results, no concrete conclusions can be drawn yet. In selected cases, however, the technique can be a good and functional solution.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down