28.11.2018 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Osvojování psů z útulku novými majiteli

Vodičková B., Večerek V., Voslářová E. Osvojování psů z útulku novými majiteli. Adoption of shelter dogs by new caregivers. Veterinářství 2018;68(11):782-787.

SOUHRN

Útulky pro psy plní významnou roli v ochraně zvířat proti týrání. Pro zvířata bez majitele vytváří příležitost získat nového majitele a tím prožít další část svého života v novém společenství, zpravidla v prostředí dobrých životních podmínek. V naší studii jsme se zaměřili na osvojování psů z útulku novými majiteli. Studii jsme provedli v útulku s kapacitou okolo 130 zvířat ročně osvojovaných z útulku v období 2010 až 2016. Celkově bylo sledováno osvojování 955 psů a fen z tohoto útulku. Zjistili jsme, že během prvních 22 dnů pobytu zvířat v útulku je osvojeno novými majiteli 50 % zvířat, nebyl zjištěn významný rozdíl v počtech zvířat přijímaných do útulku v jednotlivých měsících, ani rozdíl v počtech zvířat vydávaných z útulku v jednotlivých měsících, nebyl zjištěn významný rozdíl v délce pobytu psů a fen v útulku. Při osvojování psů z útulku jsou však významně preferována malá zvířata (doba pobytu v útulku nejkratší), následují zvířata střední velkosti a nejméně jsou preferována zvířata větší velikosti (doba pobytu v útulku nejdelší), dále jsou významně preferována štěňata (doba pobytu v útulku nejkratší), následují zvířata mladá a starší, které mají stejné preference. Barva černá a barva černá s tmavými znaky predisponují delší pobyt psů v útulku, a naopak barva rezavá a hnědá predisponují kratší pobyt psů v útulku. Kříženci jsou v útulku déle (23 dní) než plemena vykazující znaky určitého plemene (22 dní), i když z praktického hlediska je tento rozdíl 22 nebo 23 dní zanedbatelný. Legislativně významné je zjištění, že existují psi, jejichž osvojení se nedaří více než 4,5 roku (1697 dní), tato skutečnost vybízí k hledání legislativního řešení této problematiky. Zjištěné výsledky jsou významné z hlediska pohledu na útulek jako zařízení, které umožňuje osvojování psů novými majiteli, tak také z pohledu na zvířata v útulku a jejich šance na osvojení, tak také z pohledu osvojitelů a jejich preferencí k osvojování psů z útulku.

 

SUMMARY

Dog shelters play an important role in protecting animals against cruelty. For ownerless animals, they create an opportunity to find a new caregiver, new home and usually increased welfare. Our study focused on adoption of dogs from a selected shelter in the period from 2010 to 2016. The shelter had a capacity of about 130 animals adopted per year. Overall, 955 male and female dogs adopted from this shelter were included in the analysis. We found that 50% of animals were adopted by new owners during the first 22 days of their stay in the shelter. There was no significant difference in the number of animals received in the shelter in individual months or the difference in the number of animals adopted from the shelter in individual months, or in the length of stay of male and female dogs in the shelter. However, small animals are significantly preferred when adopting dogs from the shelter (they had the shortest length of stay in the shelter), followed by medium sized animals while the large animals are the least preferred (they stay in the shelter the longest). Considering the age, puppies had the shortest length of stay in the shelter, followed by young and adult animals with equal preferences. Black and black and tan coat colours predispose longer stay in the shelter, while the red and brown coat colours predispose shorter stay in the shelter. Crossbred dogs stay in the shelter longer (23 days) than dogs with purebred marks (22 days), although from a practical point of view, this difference (22 or 23 days) is negligible. From the legislative perspective, a significant finding is that some dogs fail to get adopted for more than 4.5 years (1697 days). This fact should be addressed by relevant changes in the legislation. The results of the study are important from the point of view of a shelter as a facility that enables dogs to find new owners, as well as from the viewpoint of the shelter animals and their chances of adoption, as well as from the perspective of adopters and their preferences when adopting a dog from the shelter.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down