Otázky a odpovědi kolem společné zemědělské politiky EU

Brusel 20. listopadu

1) Co je společná zemědělská politika (CAP – Common Agriculture Policy)?
Nástroj, jehož původním cílem bylo zajistit soběstačnost evropského společenství. Původní smysl se ovšem poněkud vytratil a nyní spíše řeší to, jak naložit s přebytky na zemědělském trhu.

2) Kdy vznikla?
– Evropská komise její vznik navrhla v roce 1960, schválena byla o dva roky později.
– Bývá často popisována jako výsledek dohod mezi Francií a Německem; německý průmysl výměnou za souhlas získal přístup na francouzský trh a Němci zase pomohli s dotacemi pro francouzské farmáře.

3) Kolik peněz společná zemědělská politika „spolkne“?
– V současnosti asi 40 procent rozpočtu Evropské unie, který výrazně přesahuje jeden bilion eur.
– Objem finančních prostředků se však časem mění. Nejvíce peněz na CAP putovalo v 80. letech a na začátku 90. let, kdy byli zemědělští lobbisté nejsilnější. Toto období skončilo v roce 1992, kdy unie na zemědělskou politiku vyhradila asi 61 procent unijního rozpočtu. Od té doby toto číslo klesá. V roce 2013 by mělo do zemědělství putovat 32 procent rozpočtu EU.

4) Který zemědělský sektor získává nejvíce peněz?
– Jednoznačně nejvíc, asi 40 procent veškerých dotací, putuje na produkty „z orné půdy“, tedy obilí a další plodiny. Na druhém místě se drží chov skotu, který čerpá téměř pětinu finančních prostředků.

5) Které státy přijímají nejvíce dotací?
– Tři státy (Německo, Francie a Španělsko) přijímají více než polovinu veškerých peněz určených pro CAP.
– Největšími příjemci jsou Francouzi (22 procent), Španělé (15), Němci (14), Italové (12), Britové (devět), Řekové (šest) a Irové (čtyři procenta).
– Zbylých 20 členských států EU si mezi sebe rozdělí 18 procent finančních prostředků.

6) Jaké jsou milníky společné zemědělské politiky?
– 1962 – vznik CAP
– 1968 – Mansholtův plán – eurokomisař pro zemědělství Sicco Mansholt usiloval o rozpuštění malých rodinných farem a jejich sdružení ve velká zemědělská družstva. Nebyl úspěšný a prosadil jen zlomek ze svých nápadů.
– 1992 – MacSharryho reformy – pojmenované podle eurokomisaře Raye MacSharryho, který prosadil omezení produkce u některých plodin a určité škrty v zemědělských dotacích. Od této doby také objem peněz pro CAP klesá.
– 1999 – Agenda 2000 – společná zemědělská politika byla rozdělena do dvou pilířů – rozvoj venkova a samotné zemědělství.
– 2003 – Decoupling (odstranění vazby) – Evropská komise poprvé navrhla odstranění vazby mezí výší dotací a objemem produkce v některých sektorech. V platnost tato opatření vstoupila mezi lety 2004 a 2005.
– 2008 – Health Check – zásadní změny, jejichž kostru tvoří krácení dotací pro velké farmy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *