Otrava kočky ivermektinem – popis případu

J. GIBOVÁ, D. VLACH Veterinární klinika, Brandýs nad Labem Veterinářství 2006;56:210-212

SOUHRN
Gibová J., Vlach D. Otrava kočky ivermektinem – popis případu. Veterinářství 2006;56:210-212.
Článek pojednává o klinickém případu intoxikace kočky ivermektinem v souvislosti s jeho aplikací na ušní svrab. Postižená kočka vykazovala neurologické příznaky. Okamžitým zahájením intenzivní terapie, zejména se zaměřením na snížení intrakraniálního tlaku, se podařilo kočku zachránit. Vzhledem k toxicitě ivermektinu a absenci jeho registrace pro malá zvířata doporučujeme použít pro terapii ušního svrabu u koček jiný přípravek.

SUMMARY
Gibová J., Vlach D. Poisoning of a cat by ivermectin – a case report. Veterinářství 2006;56:210-212.
This article presents a clinical case of cat poisoning by ivermectin within the context of its topical administration. The cat suffered from ear mange and neurologic signs. By prompt initiation of intensive therapy, aimed especially on intracranial pressure decreasing, we have managed to save this cat. Due to ivermectin toxocity as well as absent registry for small animals, we recommend different preparation for therapy of ear mange in cats.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *