26.06.2012 | 08:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Otrávená divoká prasata na Tachovsku

Byla prokázána otrava etylenglykolem, který je součástí zejména nemrznoucích chladicích kapalin, popřípadě hnacích plynů využívaných při svařování.

Ve Státním veterinárním ústavu v Praze a i v Jihlavě byly vyšetřeny odebrané vzorky od všech divokých prasat, aby se vyloučily všechny potenciální nebezpečné nákazy, které připadaly v úvahu. Byl tak vyloučen klasický mor prasat, africký mor prasat, Aujeszkyho choroba prasat. Toxikologickým vyšetřením byla vyloučena otrava solí, dusitany i karbofuranem. Byla prokázána otrava etylenglykolem, který je součástí zejména nemrznoucích chladicích kapalin, popřípadě hnacích plynů využívaných při svařování. Nemrznoucí směsi by mohly být pro prasata lákavé, tekutina je totiž sladká a je bez zápachu a k usmrcení postačí 1 g/1 kg ž. hm. Jde tedy zřejmě o úmyslnou otravu.
Na příkladu zhruba třiceti uhynulých (otrávených) divokých prasat na Tachovsku se ukázalo, že systém, který se dosud uplatňoval, při hromadném úhynu volně žijících zvířat může být problémem. S tím se potýkala Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj.
 
Podle plzeňského ředitele Richarda Bílého je jasná situace u hospodářských zvířat, kde je povinnost umožnit odvoz uhynulých zvířat na chovatelích. Likvidaci pak uhradí asanačnímu podniku. U volně žijících zvířat  záleží na ochotě ke spolupráci ze strany uživatelů honiteb, přičemž lze podle veterinárního zákona (§ 40, odstavec 3) využít Hasičský záchranný sbor ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, zejména když jde o mimořádnou událost nebo havárii, při které se tato složka záchranného systému aktivuje. A v tom problém na Tachovsku nebyl, pracovníci Hasičského záchranného sboru byli profesionálně ochotní, jsou doslova „zvyklí na ledacos“. Problémem může být ale uhrazení za likvidaci kadáverů asanačním podnikem. O uhrazení částek za likvidaci totiž příslušné obce, na jejichž katastru byla uhynulá těla divokých prasat nalezena, může požádat jak asanační podnik, tak Hasičský záchranný sbor.
 
 
Zde je asi na místě upozornit, aby se kdokoli se potká s podezřelým konáním, které by mohlo vést k trávení zvířat, kontaktoval policii, popřípadě uživatele honitby, popřípadě i místně příslušnou krajskou veterinární správu.
 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down