Ozdravovací program proti IBR je úspěšný

Program bude pravděpodobně ukončen již po sedmi letech

Razantní a důsledný postup v rámci povinného ozdravovacího programu proti IBR (infekční bovinní rhinotracheitidě) přináší velmi dobré výsledky. Průběžné hodnocení ukazuje, že v roce 2013 by mohl být program ukončený.
Program byl zahájen 1. 1. 2006 s tím, že ozdravených chovů skotu bylo na konci roku 2005 19 %, a nyní je IBR prostých, tj. ozdravených, téměř 60 %. Do konce roku očekáváme další pokrok, neboť již nyní se dokončují vyšetřování u asi tisíce hospodářství. Již v loňském roce jsme mohli na základě rozhodnutí Evropské komise požadovat při dovozu skotu dodatečné garance. To znamená, že jsme chráněni zvenčí. Do ČR tedy může skot jedině za předpokladu, že pochází ze zemí této nákazy prostých, popřípadě ze zemí, kde je úspěšně prováděn program ozdravování.
Ti, kdo obchodují živým skotem, zejména plemenným, o který je od nás zájem, již měli možnost ocenit pomoc Státní veterinární správy ČR. To je také podle Milana Maleny, ústředního ředitele SVS ČR cílem našeho státního veterinárního dozoru, kromě ochrany státního území před nákazami zvířat napomáhat i zemědělcům i zpracovatelům a výrobcům potravin živočišného původu uplatnit jak zvířata, tak i produkty na intrakomunitárním trhu i na trhu nečlenských zemí.
Je třeba při této příležitosti ocenit přístup, pochopení a podporu Ministerstva zemědělství ČR, dále pak Státní veterinární správy ČR, ale i přístup a zodpovědnost chovatelů skotu i soukromých veterinárních lékařů. Právě díky tomu bude moci být program ukončen již po sedmi letech, přičemž podle zkušeností z jiných zemí obvykle trvá déle, zhruba deset let.
Zatím jsou IBR prosté pouze skandinávské země (Dánsko, Finsko, Švédsko a Norsko), Švýcarsko, Rakousko, dva regiony Německa (Oberpfaltz a Oberfranken v Bavorsku) a jedna provincie v Itálii (provincie Bolzano). Na ostatních územích Německo i Itálie dále ozdravují.

Josef Duben,
tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *