Ozdravování skotu od IBR

začne v České republice letos.

Odhadovaná cena na ozdravení skotu od IBR se pohybuje okolo 1,5 miliardy korun a je největším plošným ozdravovacím projektem v českém zemědělství od roku 1989. Likvidace nákazy by měla zlepšit užitkovost stád i obchodní příležitosti českých chovatelů na zahraničních trzích.
Rozšíření IBR na území ČR nepříznivě ovlivňuje obchodování českých chovatelů plemenného skotu se zeměmi, které jsou této nákazy prosté a nyní zavedly přísné kontroly nebo dovoz skotu z rizikových oblastí omezily.
Na ozdravení stád skotu se budou finančně podílet chovatelé zvířat a ministerstvo zemědělství. Předběžné náklady na jeden kus činí během prvního roku 325 korun, z toho podíl chovatele představuje 162 Kč a podíl státu 163 Kč. V ČR bylo na konci pololetí loňského roku téměř 1,4 milionu kusů skotu. Chovatelé budou vyřazovat pozitivní kusy ze stád a dlouhodobě vakcinovat skot nebo mohou zlikvidovat celé stádo a nakoupit zdravá chovná zvířata. Jestliže chovatel za předpokládanou dobu (7 let) ozdravování nedokončí, bude jej muset dokončit na vlastní náklad. Délka podpůrného programu umožňuje chovatelům provést ozdravení v rámci obnovy stáda.
V ČR je nyní 37 procent chovů IBR prosté. Ve zbývajících chovech probíhá infekce na různém stupni, nebo stáda dosud nebyla prošetřena. IBR způsobuje v chovech skotu vážné hospodářské ztráty, snížení plodnosti a úhyn telat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *