28.08.2008 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Označování masa a masných výrobků

Informace pro spotřebitele, prodejce i výrobce

Maso balené i nebalené (drůbež a zvěřina) se označují základními údaji – živočišným druhem, tržním druhem a druhem orgánu zvířete např. plec, játra, s/bez kostí nebo s/bez kůže, dále datem použitelnosti, zda se jedná o maso „čerstvé“ nebo chladírenské či zmrazené, (u králíků a zvěře se za čerstvé považuje jen maso chlazené). U drůbeže jakostní třída, s/bez drobů, z jakého chovu pochází (volný, klecový nebo z farmy). Balené maso i výsekové je označené oválným razítkem s číslem schválení výrobce ( značka státu, české podniky: CZ, veterinární schvalovací číslo podniku a označení ES).
Výrobní podniky a provozovny v EU zpracovávající živočišné potraviny musí být z hlediska hygieny schváleny příslušnými veterinárními orgány, od nichž získají příslušné identifikační číslo - seznam českých schválených podniků je dostupný na stránkách SVS: www.svscr.cz nebo v seznamech na portálu Evropské komise. Producenti z třetích zemí dodávající do EU rovněž musí být schváleni evropskými úřady.

U hovězího masa (pro možnost zpětného dohledání), se kromě základních údajů uvádí dále kategorie zvířete (mladý skot, býk, jalovice atd.), registrační číslo zvířete, číslo jatek, číslo bourárny a země původu, kde se zvíře narodilo, bylo vykrmeno a poraženo, (pokud vše v jedné zemi, uvádí se zkráceně jen slovem “původ“ a značka země). Je-li uvedeno vyšetření na BSE, uvádí se číslo laboratorního protokolu.
U masa zmrazeného se uvádí datum minimální trvanlivosti (skladováno při -12°C), prodává se pouze balené. Mleté maso balené, (chlazené do 24 hodin po umletí anebo zmrazené) nebo umleté před zákazníkem. Uvádí se maximální obsah tuku v %, množství jednotlivých druhů mas a obsah dalších přídavných látek, aditiv (např. kyselina askorbová, citronová a její soli pro trvanlivost barvy). Nařízení 2076/2005/ES pro mletá masa udává obsah tuku (libové maso tuk max. 7 %, mleté hovězí max. 20 %, mleté vepřové max. 30 % a maso ostatních druhů max. 25 %). Nařízení upravuje také obsah kolagenu/masná bílkovina (poměrem vazivové tkáně a svalové) u libového masa nejvýše 12 %, u vepřového 18 % a u ostatních druhů do 15 %. Masné výrobky jsou označeny základními údaji, a to: název, datum použitelnosti/trvanlivosti a druh použitého střívka. (Datum minimální trvanlivosti se uvádí na konzervách a trvanlivých masných výrobcích). Balené masné výrobky obsah masa a tuku v % (vyj. z celého svalu např. u uzených mas), způsob oddělení masa (separát, kůže, syrové sádlo, lůj). U šunky jakostní třída a živočišný druh. Označení druhem např. vepřová pouze obsahuje-li nejméně 50 % vepřového masa.
Kompletní informace poskytuje „Průvodce označování potravin“ Ing. I. Sukové, MZe ČR, Odbor potravinářské výroby a legislativy, www.uzpi.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down