Označování mražených potravin

Dosledovatelnost surovin, zdravotní nezávadnosti potravin

Jedním ze základních požadavků Evropskou komisí navrhovaných nařízení o mražených potravinách je pečlivě uvádět na mražených potravinách živočišného původu data zamražení.
Podle návrhu nařízení budou muset mít provozovatelé potravinářského podniku, tedy výrobci, k dispozici od všech dodavatelů údaje, podle kterých se dá dosledovat původ, datum výroby, u jatečných částí těl poražených zvířat datum porážky, u mražených potravin data zamražení u všech šarží a pokud jde o různá data, tak to nejstarší. Všechny tyto údaje budou muset být k dispozici i dozorovému orgánu, tj. státnímu veterinárnímu dozoru. Údaje budou muset být o potravinách a surovinách k dispozici a nesmí být změněny do doby, než je finální výrobek označen údaji pro zákazníka (konečného spotřebitele).
Podle návrhu nařízení na uplatňování požadavků na sledovatelnost potravin živočišného původu musí být mražené potraviny doprovázeny následujícími údaji, na vyžádání k dispozici. Jsou to zejména tyto: přesný popis potraviny; její množství nebo objem; jméno a adresa dodavatele, popřípadě odesílatele, je-li odlišné od dodavatele; zařízení, kam je potravina odesílána; jméno a adresa provozovatele, kterému je zásilka určena, popřípadě „adresáta“, je-li odlišný od provozovatele; údaj umožňující identifikovat šarži a datum odeslání.
Státní veterinární správa ČR považuje návrh na nařízení Evropské komise za přínosný a souhlasí s ním. Byli jsme Komisí požádáni dotázat se výrobců a zpracovatelů na připomínky, pokud by šlo o administrativní zátěž, která by z těchto nařízení pro ně mohla vyplynout. Podle přicházejících reakcí se zdá, že výrobcům je jasné, že jde o krok směřující k lepší dosledovatelnosti surovin živočišného původu a k ještě dokonalejším zárukám zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu. Již nyní naši výrobci své zboží obdobným způsobem označují.
Komisí navrhované změny byly iniciovány skandály s mraženým masem v Německu v roce 2006, tyto změny si v podstatě vynutily členské státy. Všechny požadavky jsou nové.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *