25.03.2022 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Parazitózy masného skotu v České republice – současný stav a budoucnost

Červená B., Modrý D., Nosková E., Anettová L., Pafčo B., Pšenková I.,Václavek P., Vyhlídalová T., Ježková J., Malát K. Parazitózy masného skotu v České republice – současný stav a budoucnost. Veterinářství 2022;72(3):149-156.

SOUHRN
Vhodný management parazitárních infekcí hraje důležitou roli v péči o zdraví hospodářských zvířat a logicky patří k často diskutovaným problémům jak na straně chovatelů, tak praktikujících veterinářů. Měnící se způsob chovu masného skotu může vést ke změně spektra a rozšíření parazitů. Během tříletého plošného monitoringu parazitárních infekcí u masného skotu v České republice jsme identifikovali jako nejčastěji se vyskytující parazity strongylidní hlístice (53,9 % vzorků, 99,2 % farem) a kokcidie (53,6 % vzorků, 97,5 % farem), dále pak motolice z čeledi Paramphistomidae (27,1 % vzorků, 65,2 % farem). Tyto bachorové motolice byly pomocí analýzy DNA identifikovány jako Calicophoron daubneyi, druh šířící se po Evropě a nahrazující u skotu původní Paramphistomum spp. Součástí strategie boje proti vnitřním parazitům jsou nejčastěji přípravky na bázi makrocyklických laktonů, jejichž používání však s sebou nese následky v podobě narušení ekosystému na pastvinách. Masivní používání antiparazitárních přípravků vede také ke stále rozšířenějšímu výskytu rezistentních kmenů helmintů. Terapie parazitárních infekcí by se měla provádět na základě příslušné diagnostiky a její účinnost by měla být ověřena.

SUMMARY

Proper management of parasitic infections plays an important role in livestock health care and belongs to the problems most discussed by farmers as well as veterinarians. Changing practices in beef cattle farming may lead to changes in parasite spectrum and distribution. During three years of large-scale parasite survey in Czech beef cattle we identified strongylid nematodes (53.9% samples, 99.2% farms), coccidia (53.6% samples, 97.5% farms) and paramphistomid flukes (27.1% samples, 65.2% farms) as the most common parasites. Using DNA analysis, the rumen flukes were determined as Calicophoron daubneyi, species emerging throughout Europe and replacing original Paramphistomum spp. in cattle. Macrocyclic lactone-based products are frequently used in endoparasite management, but they negatively impact the ecosystem on pastures. Mass use of anthelmintic drugs leads also to increase of anthelmintic resistance. Antiparasitic treatment should be performed based on proper diagnostics and its efficacy should be verified.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down