06.12.2004 | 09:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Parazitózy u spárkaté zvěře – prevence a léčba

Dobrý zdravotní stav zvěře má zásadní vliv na ekonomiku myslivosti. Význam chorob neustále vzrůstá, protože zvěř je citlivým indikátorem biologické rovnováhy. Proto je z hlediska zdravotního stavu systematické podávání anthelmintik spárkaté zvěři, vystavené zhoršenému životnímu prostředí a dalším stresovým civilizačním vlivům, velmi důležité. Parazitózy jsou převládajícím onemocněním spárkaté zvěře. Obecně jsou závažnější endoparazitózy. V současnosti je však u spárkaté zvěře zaznamenán i vyšší výskyt střečkovitosti, což je dáno nepřiměřenou péčí věnovanou této problematice v důsledku neúplně vypořádaných vlastnicko-uživatelských vztahů v myslivosti.
Metody aplikace antiparazitik u divoké zvěře jsou limitovány jednak její plachostí a migrací a dále pak požadavky na veterinární preparáty (charakterizované vysokou účinností, dostatečnou terapeutickou šíří a nízkou toxicitou, dobrou snášenlivostí, nezanecháváním dlouhodobých reziduí v organismu a dobrým příjmem zvěří – viz prof. MVDr. B. Ševčík, DrSc., Prevence a léčba parazitóz spárkaté zvěře, Veterinářství 2003;53:508) a platnou legislativou (zejména Zákon č. 166/1999 Sb. veterinární zákon, v platném znění s prováděcími Vyhl. č. 291/2003 Sb., 296/2003 Sb., Zákon č. 79/1997 Sb. o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění a prováděcí Vyhl. č. 325/2003 Sb.). Všechny tyto podmínky nejlépe naplňuje aplikace účinných antiparazitik v krmivu, ale i tato aplikační forma má svá omezení v léčbě, a to prostorem a časem, resp. ročním obdobím.
Firma Biopharm, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a. s., letos rozšířila sortiment antiparazitárních přípravků. Cermix pulvis ad us. vet., Cermix premix ad us. vet., Rafendazol pulvis ad us. vet. a Rafendazol premix ad us. vet. splňují výše uvedené požadavky léčebných postupů i platné právní předpisy upravující podávání veterinárního léčiva krmivem spárkaté zvěři. Přípravky ve formě pulvis jsou učeny k individuální léčbě, přípravky ve formě premix jsou určeny k výrobě medikovaných krmiv a tedy k hromadné aplikaci.
Rafendazol (pulvis ad us. vet., premix ad us. vet.) obsahuje účinné látky rafoxanid a mebendazol. Kombinace těchto látek zajišťuje vysokou účinnost proti motoličnatosti a helmintózám způsobeným oblými červy dýchacího a trávícího ústrojí a dále proti larválním stadiím nosohltanových střečků (Cephenomyia stimulator, Cephenomyia auribarbis, Pharyngomyia picta). Vysokou účinnost má přípravek zejména proti plicnivce jelení (Dictyocaulus viviparus), plicnivce ovčí (Dictyocaulus filaria) a proti všem oblým červům trávicího traktu. Přípravek má částečnou účinnost proti plicním červům rodu Capreocaulus sp., Bicaulus sp., Müllerius sp., Protostrongylus sp.
Cermix (pulvis ad us. vet., premix ad us. vet.) obsahuje účinnou látku ivermektin. Je vhodný k preventivní a léčebné dehelmintizaci spárkaté zvěře při výskytu larválních stadií i dospělců oblých červů trávicího traktu (Ostertagia sp., Chabertia sp., Cooperia sp., Trichuris sp., Trichostrongylus sp., Nematodirus sp., Haemonchus sp., Strongyloides sp., Bunostomum sp., Oesophagostomum sp., Capillaria sp. aj) a plic (Capreocaulus capreoli, Muellerius sp., Dictiocaulus sp., Bicaulus sp., Metastrongylus sp.). Působí proti nosohltanové střečkovitosti (Cephenemyia sp., Pharyngomyia sp.) a podkožní střečkovitosti (Hypoderma sp.), zákožkám a vším. Cermix (pulvis ad us. vet., premix ad us. vet.) je rovněž vhodný pro léčbu nematodóz způsobených především škrkavkou prasečí (Ascaris suum) u divokých prasat. Nematodózy jsou v koncentrovaných chovech příčinou značných ztrát hlavně u selat, vedle úhynů způsobují i poruchy růstu a zakrslost.
Přípravky Rafendazol jsou určeny především pro oblasti s výskytem motoličnatosti, přípravky Cermix zejména pro lokality s výskytem střečkovitosti, ale jejich spektrum účinnosti se vhodně doplňuje. V lokalitách, kde se vyskytuje motoličnatost i podkožní střečkovitost, mohou být použity k léčbě oba výše zmiňované přípravky, je však třeba dodržet interval nejméně 28 dní mezi jejich aplikací.
Úspěšná léčba parazitárních onemocnění je podmíněna výběrem vhodného léčiva na základě parazitologického vyšetření, dodržením návodů uvedených v příbalových informacích těchto přípravků a jejich správnou aplikací v terénu, včetně vyhodnocování výsledků léčby. Pro úspěšnou dehelmintizaci je nutné zajistit podávání návykového krmiva (ve stejném složení jako krmivo s antiparazitikem) minimálně 10 – 14 dnů před léčbou. Tím se zabrání případnému překrmení zvířat (hlavně u daňků) a následným acidózám. Důležité je dodržení poměru mísení s jadrným krmivem a zajištění homogenity směsi. Takto připravené krmivo je aplikováno především v zimním období, kdy zvěř přijímá krmivo u krmelišť. Je nutné zajistit dostatečný počet krmných míst u krmelišť a tím zabránit přesycení nejsilnějších kusů. V rozsáhlých honitbách je třeba předkládat krmivo ve více krmelištích a synchronizovaně tak, aby byla ošetřena i migrující zvěř. Pro zdárný výsledek dehelmintizace je důležité neponechat části honiteb bez ošetření a zamezit tím případnému vzniku nových ohnisek a dalšího šíření parazitů. V důsledku většího výskytu nosohltanové i podkožní střečkovitosti je dobré antiparazitární akce soustřeďovat na větší plochy, a to i několika sousedících mysliveckých sdružení z důvodu známé skutečnosti, že dospělec střečka dokáže nalétávat na zvěř až do vzdálenosti pěti kilometrů.
Léčba parazitóz lovné zvěře je na území České i Slovenské republiky prováděna dlouhodobě. Výsledkem je snižování přímých i nepřímých ztrát v chovech spárkaté zvěře. Přesto je velice důležité v našich podmínkách geografických, civilizačních i v podmínkách způsobu chovu lovné zvěře parazitózy i nadále systematicky tlumit.

MVDr. Aleš Kyral
BIOPHARM – Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a. s.
Pohoří – Chotouň
254 49 Jílové u Prahy

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down