09.11.2021 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Patoanatomické nálezy u ježků západních (Erinaceus europaeus) uhynulých v záchranné stanici

Lukešová G., Humpová J., Voslářová E., Večerek V. Patoanatomické nálezy u ježků západních (Erinaceus europaeus) uhynulých v záchranné stanici. Pathoanatomical findings in European hedgehogs (Erinaceus europaeus) that died in the rescue centre. Veterinářství 2021;71(11):651-655.

SOUHRN
Záchranné stanice přijímají velké množství zraněných nebo jinak oslabených zvířat volně žijících druhů a snaží se o jejich záchranu a návrat zpět do přírody. V mnoha případech však jsou již zvířata natolik oslabená, že péče je neúspěšná a tito jedinci uhynou. Cílem práce bylo zhodnotit mortalitu ježků západních (Erinaceus europaeus) v DES OP – Záchranné stanici živočichů Plzeň a na základě pitvy uhynulých jedinců posoudit patoanatomické nálezy. V roce 2019 bylo do záchranné stanice přijato celkem 39 ježků západních, nejvíce v říjnu (28,21 %) a v září (23,08 %). U přijatých zraněných ježků bylo nejčastější poranění zahradní technikou (25,64 %). Více než polovinu (58,97 %) ježků bylo možné vypustit zpět do přírody, avšak 13 ježků (33,33 %) v záchranné stanici uhynulo. Nejčastějším patologickým nálezem u uhynulých ježků byl zubní kámen (58,33 %) vyskytující se u dospělých jedinců, ale také u mláďat. Rovněž hojně zastoupené byly patoanatomické nálezy lokalizované v plicích (50,00 %) a střevech (33,33 %). Analýza příčin přijetí ježků do záchranných stanic a jejich zdravotního stavu včetně patoanatomických nálezů u uhynulých ježků poskytuje užitečné informace o faktorech oslabujících ježčí populace v přírodě, zejména ty spojené s lidskou činností.

SUMMARY
Rescue centres admit large numbers of injured or otherwise handicapped wild animals with the aim of their rehabilitation and release back to their natural habitat. In many cases, however, the animals´ poor health status is incurable and results in death. The aim of the study was to assess the mortality of European hedgehogs in DES OP Animal Rescue Centre in Plzeň and to assess pathoanatomical findings made during the post-mortem examination of dead individuals. In 2019, a total of 39 European hedgehogs were admitted to the rescue centre, mostly in October (28.21 %) and September (23.08 %). Among injured hedgehogs admitted, the most frequent injury was garden equipment-related (25.64 %). More than half (58.97 %) of hedgehogs could be subsequently released back into the wild,
but 13 hedgehogs (33.33 %) died in the rescue centre. The most common pathological finding in dead hedgehogs was tartar (58,33 %) found not only in adults but also in the young. Pathoanatomical findings located in the lungs (50.00 %) and intestines (33.33 %) were also frequent. The analysis of the causes of hedgehogs' admission to rescue centres and their health status, including pathoanatomical findings, provides useful information on the factors affecting the wild population of hedgehogs, especially factors associated with human activity.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down