17.03.2008 | 11:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Péče o geriatrického pacienta

Seminář KVL 23. 2. 2008, Brno

V sobotu dne 23. 2. 2008 proběhl na VFU v Brně v pavilonu klinik malých zvířat další z oblíbených tématických seminářů KVL ČR pod názvem Péče o geriatrického pacienta – pes a kočka. Po krátkém zahájení semináře jeho odborným garantem MVDr. L. Hoškem, vystoupil prezident KVL ČR MVDr. K. Daniel, a upozornil přítomné posluchače na cyklus seminářů v krajských městech, týkající se připravované novely zákona o lécích, na pravděpodobnou plošnou vakcinaci proti bluetongue od září, a na disproporci mezi prodanými a registrovanými pasy malých zvířat.
Patofyziologií stárnutí se zabýval prof. M. Svoboda, CSc.
(VFU Brno). Za skutečné stáří je považována poslední třetina délky života, pes se dožívá průměrně 12 let (max. zaznamenaná délka 29 let), kočka 14 let (34 let). Stáří psa a kočky ve srovnání s člověkem se počítá podle vzorce 1 : 4 – 7. Stárnutí je fyziologický proces, druhově specifický a individuální, odpovídá normě druhu. Je to multifaktoriální proces, geneticky podmíněný, změny probíhají na úrovni buněčné a mezibuněčné. Starší jedinci mají poruchy metabolismu vody, nižší pocit žízně, častým doprovodným příznakem bývá nejen obezita, ale i úbytek tělesné hmotnosti a snížená termoregulace. Změny spojené se stárnutím se specificky projevují na kůži a charakterizují je změny systémové (kardiovaskulární, GIT, urogenitální, CNS) a orgánové.
Zvláštnosti laboratorní diagnostiky u starších pacientů popsal Dr. O. Huml(Analytické laboratoře Plzeň). Se zvyšující se kvalitou a sortimentem krmiv, znalostmi majitelů, kvalitnějšími vakcinami a terapeutickými možnostmi se prodlužuje věk psů a koček a nemoci spojené se stárnutím nabývají na významu. U malých zvířat můžeme podobně jako u lidí realizovat geriatrické programy. Geriatričtí pacienti trpí nejčastěji chronickým onemocněním ledvin (suché krmivo, nedostatečný příjem tekutin), nádory (mléčná žláza), lze pozorovat i změny chování. Nejčastější chybou nebývá nekvalitní krmivo, ale překrmování majitelem. Laboratorní diagnóza často potvrdí u těchto pacientů diabetes, hyperadrenokorticismus, hypotyreózu (kolísá), patologickou vyhublost, chronické trávicí problémy (amyláza), onkologická onemocnění, poruchy pohybu, artropatie (Ca, P), srdeční insuficienci aj.
Dr. S. Kovaříková (Králová) (VFU Brno) zaujala posluchače přednáškou na téma chronické selhání ledvin (CRF) u geriatrického pacienta. CRF je důsledkem progresivních a ireverzibilních ztrát funkčních neuronů. Ke klinickým příznakům dochází velmi pozdě - při nefunkčních 2/3 až 3/4 tkáně ledvin. Anamnestické údaje a klinické příznaky jsou většinou nespecifické, proto je včasná diagnostika tohoto onemocnění velmi důležitá. Diagnostika spočívá ve vyšetření krve (azotémie, kreatinin, močovina), moči (proteinúrie, močový sediment) a USG. Standardní hodnocení renální funkce je založeno na měření GFR, které využívá principu renální klírens. Zdravotní stav pacienta s CFR lze ovlivnit dietou.
Dr. P. Miklišová, odborný konzultant firmy Hill´s zdůraznila specifika metabolismu stárnoucích psů a koček a jeho ovlivnění pomocí adekvátní výživy. Výživa je jedním z hlavních aspektů geriatrické péče, poněvadž může eliminovat dvě až tři hlavní příčiny úmrtí a prodloužit tak délku života (30 až 40 % pacientů v ordinacích jsou senioři). Mezi tři hlavní příčiny úmrtí u psů patří nádorová onemocnění, onemocnění ledvin a srdce. Změna krmiva by měla být realizována v pěti letech u velkých a v sedmi letech u malých plemen psů. Stárnutí je progresivní a ireverzibilní změna, vede ke snížené schopnosti reagovat na změny prostředí, zejména deficity nebo změny v příjmu a kvalitě. Starší jedinci musí být posuzováni individuálně a hlavní pozornost by měla být věnována fyziologickým změnám.
Ortopedické problémy stárnoucího psa a kočky a obecné reakce kosti na patologický proces uvedl Dr. P. Proks (VFU Brno). Přednáška byla zaměřena na rtg hodnocení agresivity kostních lézí, obecné rtg příznaky onemocnění kloubů, artrografii, osteoartritidu a osteoartrózu včetně konzervativní a medikamentózní terapie.
Dr. L. Hošek (Vet. klinika Gabrid) si připravil téma pohlavím ovlivněné nemoci stárnoucího psa a kočky. U fen jsou to především vaginitidy, nepravidelné hárání a ovariální cysty (folikulární a luteální cysty), u starších fen a koček poruchy říje, které lze vyřešit kastrací. U dospělých a stárnoucích samců bývá častá benigní hyperplazie prostaty, kterou lze vyřešit kastrací, u chovných zvířat terapeuticky. Autor upozornil na nebezpečí agresivity, kterou lze u většiny případů vyřešit kastrací.
Tumory perianálních žláz a v okolí konečníku postihují více samce než samice.
Nejčastějšími oftalmologickými problémy u stárnoucích psů
se zabýval Dr. J. Beránek (privátní vet. lékař, Pardubice). 53 % všech oftalmologických pacientů je starších osmi let. Jsou to převážně pacienti s onemocněním očních víček – trichiáza u anglického a amerického kokršpaněla, adenomy tarzální žlázy a adenokarcinomy vycházející z meibomských žlázek. Tyto změny mohou být doprovázeny sekundární hypofunkcí slzného ústrojí s následnou KCS, keratoconjunctivitis sicca. Pacienti s šedým zákalem jsou prezentováni nejčastěji, nejefektivnější terapií je chirurgické řešení spočívající v eaxtra- a intrakapsulární extrakci; v současné době je preferovaná metoda fakoemulzifikace, kterou mohli přítomní sledovat na videu.
Poslední přednáška Dr. H. Velebného byla určena nejčastějším neurologickým obtížím u geriatrických pacientů. U těchto pacientů dochází ke kumulaci chorob, k jejich vzájemnému ovlivňování a zastírání, přitom je však konzervativní i chirurgická terapie omezena. Dalším problém představuje komunikace s klientem, kdy někteří přičítají příznaky nemoci věku a do ordinací přicházejí v pokročilém stadiu onemocnění, jiní se nemohou smířit s jeho stařeckou demencí při zachovaných vitálních funkcích. S degenerativními, neoplastickými a idiopatickými onemocněními se neurolog ve své praxi setkává nejčastěji.
Vzrůstající počet veterinárních lékařů i studentů svědčí o vysoké úrovni komorových seminářů - geriatrického semináře se zúčastnilo více než 220 zájemců.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down