25.08.2022 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Perorální aplikace azaperonu v chovech prasat

Svoboda M. Perorální aplikace azaperonu v chovech prasat. Oral application of azaperone in pig farms. Veterinářství 2022;72(8):454-457.

SOUHRN
Stresové situace v chovech mohou mít negativní dopad na zdravotní stav prasat a na dosažené parametry užitkovosti. Použití sedativ může snížit negativní účinky těchto faktorů. Azaperon je nejpoužívanějším sedativem u prasat. Cílem tohoto článku je seznámit veterinární veřejnost s možností použití perorální aplikace azaperonu v praxi. Snahou je nacházet další možnosti ke zlepšování podmínek welfare v chovech prasat.*

SUMMARY
Stressful situations in farms can have a negative impact on the health status of pigs and on the performance parameters achieved. The use of sedatives can reduce the negative effects of these factors. Azaperone is the most widely used sedative in pigs. The aim of this article is to familiarize the veterinary public with the possibility of using oral administration of azaperone in practice. The effort is to find other ways to improve welfare conditions in pig farms.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down