12.06.2007 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Perspektivy rozvoje masného průmyslu v Bělorusku

Světový trh potravin, zvláště masa a masných výrobků je jedním z nejdůležitějších potravinářských oborů.

Trh potravin je úzce svázán s klíčovými aspekty a ekonomickými strategiemi jednotlivých zemí. Podle hodnocení státní podpory v otázkách stimulace a regulace masného průmyslu je snaha docílit vyšší kvality na trhu s masnými výrobky.
V řadě zemí (včetně USA), kde výroba potravin navazuje na zemědělský chov, dochází k přísné kontrole masa a masných výrobků pomocí rozpočtových a administrativně právních norem.
V tomto období je masný průmysl Běloruska jedním ze slabších článků zemědělsko-průmyslového komplexu republiky. Úroveň jeho rozvoje se odráží zejména v konkurenceschopnosti masných výrobků. Dochází k zabezpečení významné části celkové spotřeby masa, které je konzumováno obyvatelstvem Běloruska. Nehledě na deficit surovinných zdrojů neustále narůstá množství masa, ktež je vyráběno v tuzemských zpracovatelských podnicích. Děje se tak od roku 1990 až po zdvojnásobení produkce v roce 2002.
Z celkového počtu závodů masného průmyslu bylo vyčleněno 26 významných, které jsou dobře technicky vybavené a které produkují okolo 63 % zpracovaného masa. Sortiment produkce vyráběného zboží v masném oboru se skládá v současné době z více než 1600 průmyslově vyráběných masných výrobků. Aktuálním a prozatím neřešeným problémem se v mnoha podnicích masného průmyslu ukazuje vysoká energetická náročnost této průmyslové výroby. Pro přechod na technologie s levnějšími energetickými zdroji je nezbytná zásadní rekonstrukce podniků. Za tímto účelem je potřeba provést významné investice, které budou získány z peněz daňových poplatníků tak, aby se dostatečným způsobem zabezpečila koupěchtivost spotřebitelů. To lze zajistit v první řadě změnou výrobních zařízení. Do roku 2005 bylo hlavním zdrojem těchto investic použití vlastních finančních prostředků z výrobních podniků, které tvoří kolem 70 % celkového množství použitého kapitálu.
Opotřebení vybavení v podnicích masného průmyslu jsou v této době stanovená na 76 %, přičemž se každoročně musí obnovit základní fondy minimálně v celkové výši 3 %. Tato skutečnost byla výsledkem rozšíření celkové produkce těchto podniků, které mají stále vyšší kvalitativní ukazatele.
Technické vybavení výrobních zařízení v krajových centrech, vychází ze technologické základny používané na území bývalého Sovětského svazu, kterou je nutné nyní v první řadě modernizovat. Současná technologická zařízení jsou charakterizována nižším rozsahem prováděné výroby a vysokými náklady na použitou energii. Okolo 30 % zařízení se používá více než dvě amortizačních období. Podniky nemají dostatek finančních zdrojů na obnovu výrobních technologických zařízení, zhruba 30 % masokombinátů ve své produkci prodělává.
Meat Industry Magazine 2006;83:(12):14-17.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down