Pesticidy a těžké kovy v ovoci a zelenině z dovozu

Celkem 5213 šarží čerstvého ovoce a zeleniny zkontrolovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) během dvou měsíců platnosti vládního nařízení 211/2014. To importérům u vybraných druhů čerstvého ovoce a zeleniny ukládá povinnost ohlásit SZPI dovoz do ČR 48 hodin před příjezdem zboží na místo určení. Nařízení vstoupilo v účinnost 3. 10. 2014 a dosud bylo nahlášeno 23 543 dodávek.

V rámci těchto kontrol SZPI odebrala 649 vzorků pro laboratorní analýzy, které sledovaly přítomnost pesticidů, chlorečnanů, těžkých kovů, streptomycinu, polyaromatických uhlovodíků a odrůdovou pravost a jednotnost brambor. Dosud inspekce zjistila devět nevyhovujících šarží:

  • mrkev z Polska, zjištěno překročení limitu pro olovo a kadmium,
  • tři šarže rajčat z Polska, překročení limitu na obsah pesticidů,
  • okurky salátové z Polska, překročení limitu na obsah pesticidů,
  • dvě šarže brambor z Rakouska, nedodržení odrůdové jednotnosti,
  • dvě šarže brambor z Německa, nedodržení odrůdové jednotnosti.

V případě dvou šarží původem z Polska – 1x rajčata a 1x okurky salátové – analýza prokázala přítomnost v EU nepovoleného pesticidu pro ošetření plodové zeleniny – dinotefuranu a zelenina tak byla ošetřena nelegálním způsobem.

Kontrolou přímo na místě inspekce zjistila porušení právních předpisů u 12 šarží, z toho třikrát z důvodu nevyhovující jakosti a v devíti případech pro nedostatečné označení.

Významné úsilí inspekce věnuje zejména subjektům, které si svoji informační povinnost vůbec neplní a realizují tak nelegální dovozy, nebo provozují nelegální sklady, a to zejména v příhraničních oblastech. V rámci těchto kontrol inspekce zjistila existenci nelegálních skladů, ve kterých zakázala desítky tun ovoce a zeleniny, více viz tisková zpráva SZPI z 24. 11. 2014.*

Zdroj: www.szpi.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *