Pesticidy v potravinách

Ministerstvo zemědělství chce snížit do roku 2020 zbytky pesticidů v potravinách rostlinného původu o desetinu, oproti průměru v letech 2009 až 2012. Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů do roku 2022 předloží dnes vládě.

V roce 2016 bylo 55,5 procenta odebraných vzorků zemědělské produkce pozitivní na zbytky pesticidů nebo jejich metabolity. Maximální povolený limit u 131 vzorků byl překročen u čtyř vzorků. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) informovalo vládu o zhoršené kvalitě podzemních vod v loňském roce. Nadlimitní hodnoty monitorovaných látek, včetně pesticidů, byly naměřeny u 86,8 procenta sledovaných vrtů a pramenů. Jednou z příčin je pěstování řepky a kukuřice, ke kterému se používají druhy pesticidů, které do podzemních vod proniknou snadněji než pesticidy aplikované při pěstování obilnin.
Ministerstvo každoročně vyčlení osm milionů korun pro vybavení a obnovu analytických laboratoří. Při zavádění moderních technologií na průzkum škodlivých mikroorganismů rostlin budou nutné investiční náklady zhruba 50 milionů korun. Investice na inspekční činnost dosáhnou zhruba tří milionů korun. Kromě osvěty ministerstvo slibuje, že společně s MŽP provede analýzu možností dekontaminace obalů od pesticidů, aby mohly být recyklovány. MŽP chystá novelu vyhlášky, podle níž bude v ochranných pásmech vodních zdrojů více podporováno ekologické zemědělství. Chystá se také legislativní úprava postřiků podél dopravních komunikací a nezemědělské půdy, kvůli omezení kontaminace vod.*
Zdroj: www.ctk.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *