Plnění preventivních opatření proti zavlečení ptačí chřipky

kontrolovala SVS.

SVS nenašla u chovatelů větší nedostatky.Do konce února musel být v podnikatelských chovech splněn zákaz pobytu drůbeže ve venkovních výbězích. Za nedodržení stanovených mimořádných opatření hrozí v krajním případě pokuta až milion korun. Farmáři mají podle vyhlášených mimořádných opatření od 16. února povinnost chránit chovy před vniknutím ptactva, např. zasíťovat okna a větráky. Musejí také informovat veterináře při podezřelých příznacích – nižším příjmu potravy a vody v chovech, úbytku snášky vajec nebo vyšší úmrtnosti. Drtivá většina velkochovů drůbeže v Plzeňském kraji má ptáky v klecích uvnitř objektů a opatření nařízená SVS tak splnila už předem. U zbylých chovů nehlásí inspektoři žádná porušení mimořádných veterinárních opatření. Na Klatovsku bylo povoleno devět a na Domažlicku tři výjimky dokud se v oblasti nevyskytne nákaza; jde většinou o polodivoké chovy kachen a bažantů ve firmách, které podnikají v myslivosti – uzavření ptáků do klecí či objektů by pro ně bylo fatální. Firmy musí pouze zamezit přístupu volně žijících ptáků ke krmivu nebo pitné vodě, čímž se sníží pravděpodobnost výskytu aviární influenzy. Všichni podnikatelé tato opatření provedli. V regionu se to týká například většího chovatele bažantů a divokých kachen – Klatovského rybářství. Na Klatovsku také kura domácího, kterého má podnikatel v alternativním chovu s výběhem. Kachní farmu v Čekanicích u Blatné na Strakonicku chrání sítě, které chovné hejno oddělují od divokých ptáků, ve výběhu pověsili plašiče a siluety dravců, které budou volně žijící ptáky odhánět. Veterinární lékaři na Strakonicku udělili čtyři výjimky z nařízení zakazujícího velkochovatelům pobyt drůbeže ve venkovních výbězích: dvě pro chovná hejna kachen, mysliveckému sdružení, které pěstuje divoké kachny a bažantnici. V Pardubickém kraji nejsou žádné venkovní velkochovy drůbeže. Podnikatelé zde nechovají žádné kachny ani husy na farmách. Ostatní velkochovy jsou uzavřeny v halách. Rozhodující část domácí produkce drůbežího masa tvoří kuřata a jejich výkrm je soustředěn do krytých hal; podobně je tomu u krůt.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *