Autor
Kategorie:
Nezařazené

Po prvním květnu po „evropsku“

Po vstupu ČR do EU se hodně změní i pro dovozce veterinárního zboží, tj. produktů živočišného původu. Do data vstupu lze ještě dovážet zboží ze třetích, nečlenských zemí, za stávajících dovozních podmínek, které dovozci obdrželi ze Státní veterinární správy ČR. Navíc již byli na různých seminářích seznámeni s tím, že po 1. 5. 2004 lze do ČR dovézt pouze to, co odpovídá podmínkám EU.

To znamená, že ten, kdo zaspal anebo si nepospíší, se může setkat s tím, že jím vezené veterinární zboží nebude na vnějších hranicích EU vpuštěno.
V takovém případě existuje sice možnost vyžádat si v zemi původu veterinární osvědčení, které garantuje dovozní podmínky, které požaduje EU, ale… vždy je jistější nenechat nic náhodě.
Dovozní firmy i veterinární autority exportujících zemí jsou s touto skutečností dostatečně obeznámeny – tj. o podmínkách daných Evropskou Komisí – existuje seznam třetích zemí, seznam schválených potravinářských závodů a podmínka, že zásilka musí být doprovázena veterinárním atestem uvedeným rozhodnutím Komise na danou komoditu a danou zemi.
Základní informace o dovozních podmínkách pro obchodování se třetími zeměmi i pro obchodování mezi členskými zeměmi lze nalézt na webových stránkách Evropské Komise: http://europa.eu.int/comm/food/animal/index_en.htm. (před en. je podtržítko). Lze využít i Věstníku: http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_lif.html. (před lif. opět podtržítko) Překlady pak jsou zde: http://taiex.be.
Zájemci o dovoz jakéhokoli veterinárního zboží tedy musejí splnit podmínky dané Evropskou Komisí. Připomínám, že ve většině případů jsme již v období před vstupem povolovali pouze dovozy ze závodů, které mají schválení pro vývoz do EU, takže by nemělo docházet k žádným velkým potížím.
Podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele SVS ČR, by se každý dovozce měl pečlivě seznámit s dovozními podmínkami, které jsou uveřejněné například i na webových stránkách Státní veterinární správy ČR: http://www.svscr.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *