02.04.2009 | 12:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Počet hnízdících čápů a rorýsů klesá

Konstrukce domů brání v přístupu k vlastním hnízdním dutinám

V těchto dnech přilétají další poslové jara, čápi. První přilétají obvykle již v polovině března čápi černí, ale ti nehnízdí v blízkosti lidských sídel, proto zpravidla uniknou pozornosti. Jinak tomu je s čápy bílými, kteří již skutečně přilétají právě v těchto dnech. Okamžitě po přistání na svá stará hnízda začínají o sobě dávat vědět klapáním zobáky.

Podle některých pozorování se zdá, že čápů v posledních letech ubývá. I proto je na místě nebránit jim v hnízdění, čápi do naší krajiny patří. Jejich potravou jsou drobní obratlovci, zejména myši a hraboši, ale i obojživelníci. Díky dostatečně vlhké letošní zimě a bohaté sněhové pokrývce by neměli strádat.

Je tedy dobré kromě nesrážení starých hnízd na vhodných stanovištích umístit konstrukci, kterou by čápi mohli využít ke stavbě hnízda nového.

Hovoříme-li o hnízdních možnostech je čas uvažovat i o umožnění hnízdění i ostatních ptačích druhů. Z těch, kteří hnízdí v blízkosti člověka a mohou mít problémy, jsou na tom čím dál hůře rorýsi. Ti vyvádějí mladé pod střechami, na římsách, a právě kvůli zateplování domů jim hnízdních možností ubývá.

Jak uvádí Česká společnost ornitologická: „průduchy na zateplených domech jsou totiž opatřovány síťkami nebo mřížkami, které rorýsům brání v přístupu k vlastním hnízdním dutinám, popřípadě jsou zcela uzavřeny. Jenom v Praze poklesl v důsledku těchto opatření počet hnízdících rorýsů za posledních 15 let o téměř 45 %. Často tak dochází k porušování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který rorýse i jeho hnízdiště chrání. Paradoxně tak dochází ke střetu dvou zájmů v ochraně životního prostředí. Přitom řešení, která takovým střetům brání, jsou známá, časově nenáročná a překvapivě levná“.

Podle ornitologů je žádoucí ponechat v prostoru mezi konstrukcí střechy, vnějším pláštěm objektu a vestavěnými příčkami malé dutiny (alespoň 120 mm vysoké, 150 mm hluboké a 250 mm široké), které komunikují s vnějším prostředím buď souvislou štěrbinou mezi krovem a obvodovým pláštěm, resp. atikou, širokou minimálně 35 mm, nebo otvory o rozměrech min. 35 (výška) x 70 mm (šířka). Jednotlivé dutiny mohou být rozděleny přepážkami, ale stejně tak je vyhovující jedna velká dutina o dané výšce a hloubce (120 x 150 mm). Více informací najdete na adrese www.rorysi.cz.

Tradičním Dnem ptactva je 1. duben. Je čas pomyslet na to, že lze ptákům tak obohacujícím životní prostředí poměrně jednoduše prospět.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down