Pochvala i pokárání pro Slovensko

Evropský komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele David Byrne necelý měsíc před zveřejněním každoročních hodnotících zpráv komise Slováky pochválil za zřetelný pokrok v posledních měsících, ale současně vyjmenoval několik oblastí ze svého resortu, kde musí Bratislava do vstupu v květnu 2004 nejvíce přidat.

Největší pozornost je třeba věnovat podnikům na zpracování masa, mléka a ryb. Podle Byrneho bude mít značná část slovenských podniků velké potíže se splněním evropských standardů, pokud okamžitě nepřijmou opatření, a některé firmy i skončí. Komisař se tak dotkl citlivé oblasti hygienických pravidel zejména v masných provozech, které dělají vrásky mnoha výrobcům nejen na Slovensku, ale také v Polsku, České republice a v dalších kandidátských státech. Nicméně ve srovnání se sousedními kandidáty je na tom Slovensko podle Byrna ještě relativně dobře.
Bratislava musí ještě co nejrychleji dobudovat veterinární kontroly na dvou přechodech s Ukrajinou a na bratislavském letišti. Resty zůstaly také v likvidaci zastaralých pesticidů, jejichž únik může ohrozit životní prostředí a v horším případě kontaminovat potraviny.
Komisař připomněl, že Slovensko stále ještě nezavedlo zákaz krmení masokostní moučkou kvůli ochraně před tzv. nemocí šílených krav BSE, nemá dokončenou databázi zemědělských zvířat a „urgentního zlepšení“ je podle něj třeba dosáhnout také v oblasti boje s jedovatými látkami v potravinách.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *