22.09.2008 | 07:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podávání žádostí ke schválení aditiv do krmiv

Parma (Itálie), 23. října 2008

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanovuje pravidla Společenství týkající se autorizace aditiv používaných ve výživě zvířat, a to s ohledem na:
– zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví,
– zajištění zdraví a pohody zvířat,
– zajištění ochrany životního prostředí,
– ochranu zájmů uživatelů a spotřebitelů – fungování vnitřního trhu.
V květnu 2008 bylo vydáno nařízení Komise (ES) č. 429/2008 týkající se podrobných pravidel pro implementaci nařízení (ES) č. 1831/2003 pokud jde o:
– přípravu a podávání žádostí o schválení aditiv do krmiv,
– posuzování a autorizaci aditiv do krmiv.
Tato pravidla mají nahradit opatření stanovená v příloze směrnice Rady 87/153/EHS.
Vědecký panel EFSA pro aditiva do živočišných krmiv (EFSA-FEEDAP) si uvědomil, že žadatelům o schválení aditiv do krmiv mohou vzniknout problémy s přípravou žádostí a vypracováním dokumentace, a proto připravil návody na to, jak postupovat při přípravě dokumentace a podávání žádostí o autorizaci příslušného aditiva.
Návody EFSA obsahují tři sady (sub-sets) dokumentů:
– pět návodů pro specifické kategorie aditiv do krmiv, kterými jsou aditiva:
a) technologická,
b) senzorická,
c) nutriční,
d) zootechnická,
e) kokcidiostatika a histomonostatika;
– sedm návodů zabývajících se horizontálními problémy, např. návod na to, jak provádět studie tolerance a účinnosti u jednotlivých zvířat;
– jeden specifický dokument zabývající se novým vyhodnocováním (re-evaluation) určitých aditiv, která jsou již schválena podle směrnice 70/524/EHS.
Seminář organizovaný EFSA k podávání žádostí o schválení aditiv do krmiv podle nařízení (ES) č. 429/2008 najdete na http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Event_Meeting/FEEDAP_meet_231008_agenda,0.pdf?ssbinary=true

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down