Podpora reparačních procesů kožního systému

Kožní systém patří k těm nejvíce opotřebovávaným a tím i nejsnáze zranitelným. Přitom je na periferii životních „priorit“ organismu, přednost mají interní systémy nezbytné pro bezprostřední přežití.
Kožní bariérou se vylučují toxické látky z těla do vnějšího prostředí, jiné toxiny se naopak snaží dostat dovnitř. Řada toxických látek vzniká přímo v kůži, například volné radikály v důsledku působení slunečného záření. Všechny tyto vlivy znamenají permanentní destrukční procesy, na které organismus reaguje regeneračními mechanismy. Destrukce a reparace kožního systému je u zdravého zvířete v rovnováze. Pokud dojde k jejímu narušení, projeví se onemocněním kůže, případě sliznic.
Dermatologie jako obor veterinární medicíny patří k těm komplikovanějším, ve kterém málokdy existují jednoduchá a efektní řešení. Mnohem častěji se setkáváme s dlouhodobými problémy, u kterých se obtížně stanovuje kauzální terapie, protože kožní choroby jsou průvodním jevem celé řady orgánových a imunitních onemocnění.
Porucha rovnováhy kožního systému může být vyvolána na obou stranách rovnice – mohou se extrémně zvýšit destrukční vlivy, na které regenerační mechanismy nestačí, nebo se může snížit schopnost regenerace a onemocnění pak vzniká i při běžné expozici. V obou případech je posílení přirozených regeneračních schopností organismu a snížení celkové toxické zátěže jedním z významných léčebných opatření.
Kdybychom měli charakterizovat složení kůže z hlediska chemického, jedná se především o bílkoviny. Keratin, elastin, kolagen – to vše jsou bílkoviny a vzhledem k expozici kůže bílkoviny velmi namáhané s vysokými nároky na obnovu. Obnově kůže proto napomáhá všeobecná podpora syntézy proteosyntézy. Jako koenzymy proteosyntézy působí celá řada vitamínů skupiny B, všeobecně známý je v tomto směru zejména účinek biotinu, nelze ale přehlížet ani vliv ostatních vitamínů této skupiny. Působí buď přímo, nebo nepřímo podporou účinku svých kolegů z B skupiny. Velmi důležitý je i vitamín C, který je kofaktorem syntézy kolagenu. Do těchto metabolických procesů svým katalytickým působením vstupují také stopové prvky, zejména zinek a mangan.
Na snížení celkové toxické zátěže organismu lze působit ve dvou směrech – na jedné straně snižovat množství toxických látek v těle, na druhé straně urychlit jejich detoxikaci.
K snižování toxické zátěže významně přispívá regulace střevní mikroflóry. Střevní sliznice představuje ohromnou plochu s enormní resorpční schopností. V případě nepříznivého složení střevní mikroflóry vzniká v důsledku bakteriální látkové výměny velké množství toxických metabolitů, které velmi rychle pronikají do těla a musí být detoxikovány v játrech. Toxiny jsou v jaterních buňkách konjugovány do vodorozpustné formy, výsledné konjugáty jsou pak koncentrovány ve žluči a vylučovány trusem nebo přechází do ledvin a vylučují se močí. Nezanedbatelná je také jejich exkrece právě kůží. Podpora činnosti jater patří k významným způsobům celkové detoxikace organismu.
Pokud to shrneme, v rámci léčby kožních onemocnění bychom měli vždy zajistit dostatečnou dotaci látek podporujících proteosyntézu, optimalizovat střevní mikroflóru a podpořit činnost jater.
V rámci Výživového programu Fitmin jsme pro veterinární lékaře připravili tyto doplňky:
Fitmin SRST – tradiční přípravek na podporu kůže a kožních derivátů. Obsahuje sušené sladké kvasnice, vitamín C, biotin, zinek, mangan a měď (měď je kofaktorem enzymů zajišťujících vybarvení srsti). Stopové prvky jsou ve formě organických sloučenin, u kterých je zajištěna vysoká dostupnost a využitelnost. Sladké kvasnice jsou kromě vysokého obsahu vitamínů skupiny B nositelem atraktivní chuti. Přípravek je dostupný v sypké i tabletované formě.
Fitmin VITAREGEN – komplexní přípravek pro obnovení rovnováhy organismu. Je proto sestaven ze sušených pivovarských kvasnic, všech stopových prvků a vitamínů, sušené bakteriální kultury a sladkovodní řasy Chlorelly, navíc obsahuje betain a karnitin. Všechny tyto složky podporují nebo přímo umožňují funkci přirozených obranných a regeneračních mechanismů.
Pivovarské kvasnice kromě vysoké hladiny vitamínů B obsahují chmelové hořčiny podporující tvorbu žluči a vylučování toxických látek z jater. Vitamíny skupiny B jsou spolu s inositolem a betainem přírodní hepatoprotektivní látky běžně užívané v humánní medicíně při ochranné léčbě jater. Sušená bakteriální kultura spolu se prebiotikem Chlorellou optimalizuje střevní mikroflóru a snižuje produkci toxinů. Karnitin umožňuje efektivní využívání mastných kyselin na tvorbu energie nezbytné pro syntetické i detoxikační procesy. Přítomnost všech stopových prvků a vitaminů zajišťuje nejen okamžité řešení nedostatku, ale i vytvoření potřebné zásoby na několik měsíců. Vysoké hladiny vitamínů C a E navíc svým antioxidačním působením snižují množství volných radikálů. Přípravek tak napomáhá řešení zejména chronických kožních problémů, u kterých se obtížně stanovuje kauzální terapie.

MVDr. Renata Popelářová
Vývojové a chovatelské centrum Fitmin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *