03.06.2004 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pohraniční veterinární správa slavnostně otevřena

Včera byla na pražském mezinárodním letišti v Ruzyni za přítomnosti zástupců Delegace Evropské komise v České republice, České správy letišť, s. p., Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva zemědělství ČR a dalších institucí otevřena nejmodernější pohraniční veterinární stanice v České republice. Kromě těchto institucí a jejich zástupců se slavnostního aktu zúčastní také představitel Centra pro regionální rozvoj ČR, zástupci Městské veterinární správy v hlavním městě Praze a dodavatelské stavební společnosti.

Projekt výstavby pohraniční veterinární stanice, který probíhal od poloviny roku 2003, zahrnoval celkem tři etapy. V první fázi byla vybudována moderní pohraniční veterinární stanice tak, aby plně vyhovovala standardům Evropské unie, v další fázi došlo k dodávce technického vybavení a v závěru projektu proběhlo speciální školení pro veterinární sektor. Výstavba stanice byla přitom financována z fondů PHARE Evropské unie, další dvě etapy pak z národních fondů České republiky.
Výstavba pohraniční veterinární kontrolní stanice zahrnovala lokaci nové budovy pohraniční veterinární kontroly na mezinárodním Letišti v Praze - Ruzyni, včetně veškerého technického vybavení v návaznosti na stávající infrastrukturu, terénní úpravy a oplocení. Konečným příjemcem zakázky byla Česká správa letišť, s.p., která současně odpovídala za přípravu podmínek a provedení výběrového řízení a za realizaci stavby podle smlouvy. Provozovatelem stanice bude a.s. České aerolinie.
Na základě výsledků výběrového řízení, provedeného v souladu s pravidly stanovenými Evropskou unií pro projekty financované z programů PHARE byla realizací stavby pověřena společnost Zlínstav, a.s.
Implementační agenturou zodpovědnou za řádnou realizaci projektu je Centrum pro regionální rozvoj ČR, zřízené při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.
Pohraniční veterinární stanice Praha Ruzyně – letiště byla postavena jako kontrolní vstupní místo na území Evropské unie s cílem zajistit veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů přicházejících z třetích zemí. Stanice je tak plně schválena ze strany EU jako vstupní kontrolní bod těchto komodit do EU. Kontrolu přicházejících zásilek provádějí zaměstnanci Městské veterinární správy v Praze.
Realizace projektu byla jednou z podmínek vyjednávání o přístupu České republiky k Evropské unii, jeho úspěšné dokončení bylo proto klíčové. Tento cíl byl navzdory krátkému termínu pro realizaci stavby splněn.
Program byl zaměřen na pomoc České republice v přípravě na členství v Evropské unii. Od roku 1990 bylo pro projekty PHARE realizované v České republice schváleno téměř 953 milionů EUR (28,5 miliard Kč). V rámci programu ISPA, jehož prostředky jsou určeny na projekty v oblasti dopravní a ekologické infrastruktury, bylo od roku 2000 schváleno téměř 304 milionů EUR (9 miliard Kč), a v rámci programu SAPARD, z jehož prostředků se financují opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova, bylo od roku 2000 schváleno téměř 22 milionů EUR (660 milionů Kč). V roce 2002 bylo v rámci Fondu solidarity Evropské unie schváleno dalších 129 milionů EUR (více než 3,8 miliard Kč) na pomoc České republice v úsilí k odstranění povodňových škod. Tímto se dostáváme na celkovou částku financí z fondů EU schválených pro Českou republiku, jež k dnešnímu dni představují více než 1,408 miliard EUR (41,96 miliard Kč).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down