26.06.2003 | 02:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pokrok ve vylepšování potravinářských provozů

V uplynulém týdnu shledala mise osmi inspektorů z Bruselu, že naši zpracovatelé učinili proti minulé inspekci znatelný pokrok v naplňování hygienických a technologických norem, které stanoví evropská legislativa ve znění našich předpisů.

Podle této inspekce se též zvýšila informovanost dozorovaných subjektů a lví podíl na této skutečnosti má Státní veterinární správa, a to i na úrovni okresů. Znatelný pokrok zaznamenali v mlékárenských provozech, o něco menší pokrok pak zaznamenali v provozech zpracovávajících tzv. červené maso, to znamená v bourárnách, jatkách a zpracovatelských provozech.
Pro představu lze uvést, že podle posledního sběru dat je u nás dozorováno celkem 14 905 zpracovatelských provozů v 10 047 závodech. U celkem 3 871 provozů ve 2 268 závodech lze předpokládat, že splní harmonizovanou legislativu ČR s legislativou EU v celém rozsahu a to nejpozději do konce roku 2003 a budou se moci uplatnit na trhu v EU i v ČR. Již nyní je zřejmé z údajů o provedených kontrolách, že 760 provozů ve 433 závodech nebude mít se splněním příslušné legislativy problém. Tyto provozy mají zpracovaný harmonogram prací na zlepšení, stavební projekty posouzené místně příslušnými veterinárními správami a posouzené jako časově i finančně reálné. Z množství 3 871 provozů má jen 61 provozů v 27 závodech takové nedostatky, pro které musely být pozastaveny.
Ostatních 11 034 provozů v 7 779 závodech bude podléhat národní legislativě ČR a ty se budou moci uplatnit pouze na trhu v ČR.
Nyní po prvním červenci mají na základě novelizovaného veterinárního zákona č. 131/2003 za povinnost všichni podnikatelé, kteří zacházejí se živočišnými produkty požádat do konce roku místně příslušnou krajskou veterinární správu o schválení a registraci. Neobdrží-li je, nemůže u nich být vykonáván veterinární dozor. Pakliže by dál takovýto provoz vyráběl potraviny živočišného původu, nesmí je uvést do oběhu a tato činnost bude posouzena jako nedovolené podnikání.
Státní veterinární správa ČR je podle Josefa Holejšovského, jejího ústředního ředitele, potěšena dílčím hodnocením uplynulé mise z Bruselu. Tyto výsledky budou též prezentovány při další inspekci, kterou Státní veterinární správa očekává kolem poloviny července.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down